‘ทะลุบาตร-ทะลุใจ’! พระว.อาลัยพระสงฆ์ วัดรัตนานุภาพที่จากไป

วันที่ 20 ม.ค.2562 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) แห่งสำนักวิปัสสนาไร่เชิญตะวัน โพสต์ผ่านเพจ “พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี”ในหัวข้อ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” ไว้อาลัยต่อการจากไปของพระสงฆ์แห่งวัดรัตนานุภาพ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ความว่า

สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส
สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน
อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา
น หเนยฺย น ฆาตเย.
สรรพชีวิตล้วนหวาดเกรงต่อการบีฑา
สรรพชีวาล้วนกลัวต่อความตาย
เอาใจเขามาใส่ใจเราเช่นนี้แล้ว
ไม่ควรฆ่าด้วยตน
ไม่ควรส่งคนอื่นไปฆ่า
(พุทธพจน์)
สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส
สพฺเพสํ ชีวิตํ ปิยํ
อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา
น หเนยฺย น ฆาตเย.
สรรพชีวิตล้วนหวาดเกรงต่อการบีฑา
สรรพชีวาล้วนรักชีวิตของตัวเอง
เอาใจเขามาใส่ใจเราเช่นนี้แล้ว
ไม่ควรฆ่าด้วยตน
ไม่ควรส่งคนอื่นไปฆ่า
(พุทธพจน์)
สพฺพา ทิสา อนุปริคมฺม เจตสา
เนวชฺฌคา ปิยตรตฺตนา
เอวมฺปิ โส ปุถุ อตฺตา ปเรสํ
ตสฺมา น หึเส ปรํ อตฺตกาโม.
เราตรวจตราด้วยใจไปทุกทิศแล้ว
ก็พบว่า หามีผู้ใดจะเป็นที่รักยิ่งไปกว่าตนเองไม่
เรารักตัวเองมากอย่างไร
คนอื่นก็เป็นเช่นเดียวกัน
ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้
ประดาผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น
(พุทธพจน์)

เพจ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้โพสต์ข้อความต่อว่า

“ทะลุบาตร ~ ทะลุใจ”
.
ทะลุบาตรทะลุใจไปหมดแล้ว
โอ้ฉัตรแก้วมาล้มพับดับสลาย
แต่นี้หนอวัดจะว้างทางจะวาย
ใครจะหมายมาอยู่เหย้าเฝ้าประจำ
“รู้ทั้งรู้อยู่ที่นี่ไม่ดีนัก
แต่ก็รักที่จะอยู่คู่สิ่งส่ำ…”
พระรักวัดรักถิ่นกลิ่นประคำ
กล่าวซ้ำซ้ำขอตายเกิดเทิดพระธรรม
สิ้นเสียงปืนปราบเปรี้ยงสิ้นเสียงสวด
ไทยเจ็บปวดปลาบประทุทะลุถลำ
ต้องใช้ใจแบบไหนจึงใจดำ
ถ่อยกระทำแม้กับพระผู้ละวาง
ขอประณามทรามทุรชนคนกักขฬะ
คารวะหัวใจแกร่งทุกแหล่งร่าง
“หนึ่งคนตายล้านคนตื่น” ขึ้นแผ้วทาง
เราจะสร้างสันติภาพทาบทอไทย !

(ว.วชิรเมธี)
๒๐ มกราคม ๒๕๖๒

Leave a Reply