จจ.สมุทรสงคราม นำคณะสงฆ์ดูงาน “โคก หนอง นา วังอ้อ โมเดล” จ.อุบลฯ

วันที่ 8 กันยายน 2565 วานนี้ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะสงฆ์ จำนวน 50 รูป รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเยี่ยมชม “โคก หนอง นา วังอ้อ โมเดล” ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และพระครูโสภณอาภากร เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน ถวายการต้อนรับ และนำพระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะสงฆ์ ชมบริเวณ “โคก หนอง นา วังอ้อ โมเดล” พื้นที่แปลง 1 ไร่ แปลง 6 ไร่ ตามลำดับ ซึ่งการเดินทางมาเยือน “โคก หนอง นา วังอ้อ โมเดล” ในครั้งนี้ มีท่านพระครูพิพิธวรกิจจาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ซึ่งมีชาติภูมิอยู่ที่บ้านก่อน้อย อำเภอเขื่องใน ได้เดินทางมาอำนวยความสะดวกด้วย

โอกาสนี้ พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวกับผู้มาเยือนว่า “วันนี้ถ้าไม่ใจถึง ก็มาไม่ถึงที่จริง ๆ เนื่องจากการเดินทางมาโดยรถทัวร์สองชั้น และมีสายไฟฟ้าของพี่น้องประชาชน ที่พาดข้ามถนนในหมู่บ้านต่ำมาก ซึ่งจิตอาสาชาววัง (วังอ้อ วังมน) ต้องช่วยกันใช้ไม้ยกสายไฟเพื่อให้รถวิ่งผ่านได้เป็นระยะ ประกอบกับถนนลูกรังในพื้นที่บางช่วงมีโคลน ดินเลน เละเทะ ทำให้รถต้องค่อยๆ คืบคลานไป นอกจากนั้นยังมีฝนตกลงมาเป็นช่วงไม่ขาดสาย แต่โชคดีมีบุญ พอเดินชมฝนก็หยุดตกและเป็นโอกาสให้ผู้มาเยือนได้เดินเยี่ยมชม “โคก หนอง นา วังอ้อ โมเดล” แห่งนี้

“ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูป และขออนุโมทนาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่ได้มาเยี่ยม “โคก หนอง นา วังอ้อ โมเดล”พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครามที่พาคณะมาเยือน..

 

 

 

 

Leave a Reply