เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยมอบตราตั้งแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดหนองทอง

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ที่ศาลาการเปรียญวัดหนองทอง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พระราชวิมลเมธี,ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานมอบตราตั้งเจ้าอาวาสแก่ พระครูปลัดธนะโรจน์ ปญฺญาวชิโร (พระอาจารย์หมู) อายุ 38 พรรษา 5 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดหนองทอง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนองทอง และมอบตราตั้งพระกรรมวาจาจารย์ แก่ พระขาว ธมฺมโชโต อายุ 54 พรรษา 19 วิทยฐานะ น.ธ.เอก รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าฉนวน ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้อ่านตราตั้ง และมีพระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองทอง ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

Leave a Reply