“สมเด็จพระพุฒาจารย์” ประธานในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน “สมเด็จช่วง”

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร อดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม อดีตประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ ปะรำพิธีลานหน้าวัดปากน้ำ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๒.๐๐ น. –พระสงฆ์ สามเณร ญาติโยมสาธุชนพร้อมกัน ณ ปะรำพิธี –พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์

เวลา ๑๔.๐๐ น. –สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานในพิธี เข้าสู่ปะรำพิธี –พระพรหมโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เข้ากราบ และถวายไทยธรรมแก่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์

-เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย –พระพรหมโมลี ประเคนพัดรอง ย่าม –เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล รับศีล –เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร –พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๔.๔๙ น. –เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานประกอบพิธีเททอง –พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา

–พระมหาเถระ พระเถราจารย์ ๕ รูป นั่งปรก อธิษฐานจิต –ถวายไทยธรรมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป พระมหาเถระ พระเถราจารย์ ๕ รูป –พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระเถราจารย์ทั้งนั้น อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร เป็นเสร็จพิธี.

Leave a Reply