สร้างวัดใช้ทุนน้อย…สร้างโรงพยาบาลใช้ทุนมาก สร้างแล้วไม่มีหมอ คนไข้ก็ตายเหมือนเดิม?

@ ผมเห็นคนเขาแชร์กันมากเลยสำหรับบทความนี้ อ่านๆดูคร่าวๆก็ไม่มีอะไรมากมาย หรืออ่านผ่านๆก็พลอยจะเห็นคล้อยตามว่า “สร้างวัดพอให้พระพออยู่แล้วมาสร้างโรงพยาบาลกันดีกว่า”ความหมายต่อไปจะต้องลดค่านิยมเรื่องสร้างวัดได้บุญ แล้วหันไปสร้างโรงพยาบาลกันดีกว่า หรือทำนองว่า

(๑) ทำบุญที่วัดทำพอประมาณก็พอ (๒) ต่อไปให้หันมาทำบุญกับโรงพยาบาลดีกว่า หรือสร้างบุญด้วยการบริจาคเพื่อสร้างโรงพยาบาลกันให้มากกว่าเพราะจะได้บุญมากกว่า

ใครคิดต่างไปจากนี้ไหมครับเท่าที่อ่านดูจะเป็นแบบนี้แหละผมว่า

@ เรื่องจริงของโรงพยาบาล

ผมว่าก่อนที่จะเปลี่ยนค่านิยมในการทำบุญผมว่ามาถามกันก่อนไหมว่า โรงพยาบาลคืออะไร ทำไมคนถึงไม่ค่อยทำบุญสร้าง ผมว่าคีย์มันอยู่ที่ว่าโรงพยาบาลนั้น (๑) เป็นสถานที่ราชการ (๒)เป็นหน่วยงานของรัฐและ (๓) มีงบประมาณแผ่นดินรองรับเต็ม 100% (๔)มีพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำงานภายใต้การกำกับของรัฐ

ผมว่า 4 ข้อนี้แหละที่เป็นมูลเหตุทำให้คนไม่ต้องการบริจาคให้โรงพยาบาลเพราะคนทั่วไปถือว่าเป็นสถานที่และหน่วยงานของรัฐ ที่มีงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนตลอดเวลา

นอกจากนั้นเมืองไทยยังขาดแคลนหมอ ทั้งๆที่มีนักเรียนหมอมากมายสอบได้เรียนจบกันเป็นหมอมากแต่แปลกที่ วงการหมอกลับไม่เคยที่จะผลิตเพียงพอกับความต้องการของจำนวนโรงพยาบาลของรัฐ เนื่องจากหมอเก่งๆบางส่วน เกิดอาการสมองไหล หนีออกนอกประเทศไปทำงานต่างประเทศเพราะจะได้เงินมากกว่าอยู่เมืองไทย แบบว่าผลิตเพื่อส่งออกมากกว่าจะผลิตเพื่อใช้

ประการต่อมา คุณหมอทั้งหลายที่ทำงานในโรงพยาบาล ออกไปเปิดคลีนิคหาเงินกับคนป่วยนอกเวลาราชการทำรายได้ร่ำรวยจนขนาดเป็นเศรษฐี ประเภทว่าหมอรวย ยิ่งทำงานยิ่งรวย แต่โรงพยาบาลยิ่งจนๆๆลงไป แต่ก็ปรากฏอีกนั่นแหละว่า

“หมอรวยๆ”นี่แหละไม่เคยบริจาครายได้ของตนเองเพื่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อผู้ป่วยเลย มีทางเดียวที่ผมเห็นคือ หมอและพยาบาลมักจะออกมาขอรับบริจาคจากชาวบ้านยากจนๆเพื่อซื้อโน่นซื้อนี่สนับสนุนโรงพยาบาลกันให้ควัก

ผมว่ามันเป็นความแตกต่าง หรือช่องว่างทางสังคมที่เห็นได้ชัด คนรวยยิ่งรวยๆคือกลุ่มหมอทั้งหลาย คนจนยิ่งจนต่อไป คือชาวบ้านตาดำๆที่เจ็บป่วยต้องมาพึ่งหมอ ผมว่าเรามารณรงค์กันใหม่ดีไหมครับว่า “ขอวอนให้บรรดาท่านหมอทั้งหลายโปรดบริจาครายได้ให้กับโรงพยาบาลกันหน่อยได้ไหมครับ”

คงแบบนี้กระมังที่คนไม่ยอมบริจาคเงินให้โรงพยาบาล เพราะความล้มเหลวของโรงพยาบาลที่บริหารไม่ดีจึงทำให้งบประมาณไม่เข้ารัฐอย่างเพียงพอ หรือเป็นความล้มเหลวของรัฐหรือเปล่าที่บริหารจัดการโรงพยาบาลของรัฐไม่ดีทำให้เกิดความไม่มั่นคงหรือทำให้โรงพยาบาลบริการไม่ดี แล้วจะมาโทษใครกัน และที่สำคัญจะให้ ประชาชนมารับผิดชอบแบบนี้มันจะถูกไหมครับ ?

@ ทำไมคนถึงชอบบริจาคกับพระกับวัด ไม่บริจาคกับโรงพยาบาล ?

พระกับวัดมีสถานะความเป็น “นักบวชและพุทธสถาน” นักบวชเป็นคนที่ไม่มีครอบครัวออกบวชเพื่อแสวงหาทางสงบ บวชเพื่อประชาชนหรือสังคม วัดคือสาธารณสถานเป็นของทุกคน ทุกคนสามารถเข้ามาทำบุญและบริโมทนาบุญและบริจาคเพื่อสร้างถาวรวัตถุได้อย่างเต็มที่ และ เมื่อบริจาควัดก็มีการอนุโมทนาบุญมีพิธีกรรม

FB-Naga King

Leave a Reply