งานอายุวัฒนมงคล 89 ปีประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป

วันที่ 9 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา คณะศิษยานุศิษย์พระธรรมพุทธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เนเธอเเลนด์ และประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ได้มีจิตศรัทธาจัดงานอายุวัฒนมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระธรรมพุทธิวงศ์ โดยในปีนี้มีพระธรรมทูตจากประเทศต่างๆทั้งในยุโรป สหราชอาณาจักรและจากประเทศไทยได้เดินทางมาถวายมุทิตาสักการะ

ช่วงเช้าได้มีพิธีเจริญชัยมงคลคาถาฉลองอุโบสถหลังเก่าที่ปรับปรุงใหม่สำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมเปิดใช้งานเพื่อเป็นสิริมงคล ต่อมาเวลา 10.00 น. ได้นิมนต์พระสงฆ์ จากประเทศต่างๆ เช่นนอร์เวย์ สวีเดนเนเธอร์แลนด์เบลเยี่ยมฝรั่งเศสอาร์เจนตินา เยอรมัน ลักเซมเบิร์กและประเทศไทยเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นคณะพุทธศาสนิกชนทั้งในทวีปยุโรปและในประเทศใกล้เคียงได้เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เป็นจำนวนมากในช่วงบ่ายได้มีการประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลบำเพ็ญกุศลถวายแด่บูรพาจารย์ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโนทยมหาเถระ)อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

หลังจากนั้นจึงมีพิธีแสดงมุทิตาสักการะสรงน้ำพระธรรมพุทธิวงศ์ นำโดยท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนาวิเทศ รองประธานสภาพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป และพระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน เลขานุการสภาพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เจ้าอาวาสวัดพุทธารามประเทศสวีเดนได้นำคณะพระธรรมทูตจากประเทศต่างๆถวายมุทิตาสักการะพระธรรมพุทธิวงศ์

ในการนี้นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศใกล้เคียงได้ร่วมแสดงมุทิตาสักการะพระเดชพระธรรมพุทธิวงศ์ และได้มีการแสดงสี่ภาคจากคณะจากคณะลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์ นอกจากนั้นได้มีคณะศรัทธาที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆได้เข้าสักการะพระธรรมพุทธิวงศ์ตามลำดับ

ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศเรียบง่ายโดยมีคณะญาติโยมมาบวชชีพราหมณ์ถึง 89 คนครบจำนวนอายุพระธรรมพุทธิวงศ์ปฏิบัติธรรม 3 วัน โดยมีพระครูสุตพุทธิรัตน์และคณะสงฆ์ และญาติโยมชาววัดพุทธาราม เนเธอแลนด์ ได้ช่วยกันดูต้อนรับแขกอย่างเต็มที่ ถึงแม้จะมีอากาศที่หนาวเย็นและลมแรงแต่ว่าผู้คนได้หลั่งไหลมาไม่ขาดสายด้วยความศรัทธาเลื่อม ในพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งมีอายุครบ 89 ปีซึ่งในปีหน้าก็จะครบ 90 ปีคณะศิษย์ยานุศิษย์พระทำมาทูตไทยในทริปยุโรปจึงได้เตรียมการจัดงานในปีหน้าเป็นกรณีพิเศษ

ในโอกาสนี้พระวิเทศปุญญาภรณ์ (เจ้าคุณสวีเดน)ได้นำเสนอดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “กุลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักปฏิสัมภิทา 4 ของพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป” เพื่อให้พระธรรมพุทธิวงศ์ได้เมตตาตรวจทานก่อนที่จะได้ปรับปรุงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์ในการจบหลักสูตรการศึกษาดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกสาขาพุทธะบริหารการศึกษาเพื่อเป็นการเผยแพร่พุทธศาสนาในทวีปยุโรปต่อไป

หลังจากเสร็จงานแล้วเจ้าคุณสวีเดนมีกำหนดการเดินทางเยี่ยมพระธรรมทูตในวัดต่างๆหลายประเทศในยุโรปเช่น ประเทศเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กเยอรมันฝรั่งเศสสเปนหลังจากนั้นจึงเดินทางกลับไปยังประเทศสวีเดนเพื่อปฏิบัติศาสนกิจตามลำดับ

Leave a Reply