ดาวโหลดฟรี!พระไตรปิฎกฉบับอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

วันที่ 3 ก.พ.2562 เพจ Ñāṇasaṃvara Centre for Buddhist Studies-ศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร ได้โพสต์ข้อความว่า หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน เล่มใหม่ของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ดาวโหลดฟรี พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน อ่านง่าย เข้าใจง่าย จัดทำโดยอ.สุชีพ ปุญญานุภาพ เหมาะสำหรับชาวพุทธที่สนใจอ่านคำสอนพระพุทธเจ้าจากตัวพระไตรปิฎกจริงๆ  http://ptripitaka.org/wp-content/uploads/The_Peoples_Tipitaka.pdf    โหลตแล้ว กดปุ่ม Ctrl และ F จะมีช่องให้พิมพ์คำที่ต้องการอ่าน

Leave a Reply