สาระล้วนๆ! สันติภาพกับเยาวชน มุมมอง “พส.ไพรวัลย์” เนื่องในวันสันติภาพโลก

วันที่ 21 กันยายน 2564 พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการนานาชาติเนื่องในวันสันติภาพโลก ภายใต้หัวข้อ “สันติภาพวิถีใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดยหลักสูตรสันติศึกษา มจร พร้อมปาฐกถาพิเศษ ตามด้วย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พระเมธีวชิโรดม หรือ พระ ว.วชิรเมธี ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย บรรยายเรื่อง“วิถีแห่งสันติภาพ วัคซีนแห่งสังคมไทย” และ พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ฉายา “พระเสียดายแดด” บรรยายเรื่อง “สันติศรีวิไลกับแสงแดดเพื่อสันติภาพ”

ในการนี้หลักสูตรสันติศึกษา มจร โดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศาสตราจารย์ ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ได้มอบราลวัลสันติภาพให้แก่พระเมธีวชิโรดม อาจารย์สุทธิพงษ์ สุริยะ นักปั้นแบรนด์ นางสาวกชมน พากเพียร และศิษย์เก่าดีเด่นด้านต่างๆ ผ่าน ZOOM ซึ่งมี ดร.สำราญ สมพงษ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองเว็บไซต์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง และผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ข่าว “Thebuddh” รวมอยู่ด้วย โดยได้รับรางวัลด้านการสื่อสารเพื่อสันติภาพ


และในช่วงเย็น พระมหาไพรวัลย์ วรวัณโณ พระนักไลฟ์สดชื่อดัง พระนิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มจร ได้เป็นวิทยากรในรายการ “YOUTH SDGs PROJECT EXHIBITION” จัดโดยเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ (Youth for Next Step) ในหัวข้อ”มุมมองสันติภาพกับเยาวชน”

Leave a Reply