ผู้แทนอธิบดีศน.และคณะมอบกัปปิยภัณฑ์-เงินเยียวยาช่วยเหลือวัดเเละประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ-ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายพระธรรมวิทยากรของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เสาเสมาธรรมจักร จัดพิธีมอบกัปปิยภัณฑ์เยียวยาช่วยเหลือวัดเเละประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 800 ชุด ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระวชิรกิจโกศล รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ เเละ นายประภาส เเก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมงานคุณธรรมจริยธรรมส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการศาสนา ประธานฝ่ายฆราวาส

Leave a Reply