ปลัดมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบห้องสมุดให้ โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ  

วันที่  8 มิ.ย. 66   เวลา 13:30 น. ที่โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) อ.แหลมงอบ จ.ตราด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานส่งมอบการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้บริหารจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ นายชัชชัย ลิ้มภักดี นายอำเภอแหลมงอบ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย ร่วมในงาน โดยมี นางสาวกิ่งแก้ว บริรักษ์ศุภกร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กราบสักการะพระพุทธลีลามหาลาภ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน บริเวณพุทธสถานตั้งบรรยงค์ แล้วถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จประพาส รัชกาลที่ 5 และถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี แล้วปลูกต้นรวงผึ้ง พร้อมมอบพันธุ์ผักพระราชทานและพันธุ์ผักพื้นบ้านให้กับโรงเรียน จำนวน 20 ชนิด โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากความร่วมมือของชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมืองและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาก อ.เขาสมิง จ.ตราด ซึ่งเป็นพันธุ์ผักจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” ขยายผลถ่ายทอดให้กับนักเรียน ได้แก่ (1) พริก-พัฒนาฉันท์ (2) พริกขี้หนูปู่เมธ เบอร์ 1 (3) ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1 (4) ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 (5) ถั่วแขกเหลืองเทพรัตน์ เบอร์ 1 (6) กระชาย (7) มะระขี้นก (8) กระเจี๊ยบเขียว (9) มะเขือยาวม่วง (10) ถั่วฝักยาว (11)  แตงไทยหอมละมุน (12) ถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์ เบอร์ 1 (13) พริกขี้หนูปู่เมธ เบอร์ 1 (14) มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์ (15) มะเขือเจ้าพระยา (16) ฟักทอง  (17) กระเจี๊ยบเขียว (18) ผักบุ้ง (19) แตงกวา (20) ฟัก แฟง และบวบเหลี่ยม พร้อมทั้งกล่าวกับตัวแทนนักเรียนผู้รับผิดชอบแปลงผักสวนครัวภายในบริเวณโรงเรียน โดยได้เน้นย้ำว่า “ขอให้ลูก ๆ นักเรียนที่รับผิดชอบแปลงผักแต่ละชนิดต้องช่วยกันทำให้พื้นดินมีความชุ่มชื้น ให้มีสภาพเหมาะกับการปลูกพืชผักสวนครัว โดยการหาเศษข้าว เศษหญ้า ฟางข้าว เศษใบไม้มาคลุมดิน เรียกว่า “ห่มดิน” เพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นในดินระเหยไปเพราะความร้อนจากแสงแดด และยังทำให้เกิดจุลินทรีย์ ไส้เดือน กิ้งกือ มาอยู่อาศัยช่วยทำให้ดินร่วนซุย และยังมีประโยชน์ทำให้วัชพืช พวกหญ้าไม่งอก เพราะว่าฟางข้าวหรือใบไม้หนา ๆ ที่มาคลุมดินจะทำให้ต้นหญ้าหรือเศษวัชพืชไม่สามารถเติบโตได้ เพราะโดนห่มดินบังแดดไว้หมด ทำให้เราไม่ต้องลำบากถอนหญ้า พร้อมทั้งได้กล่าวย้ำเตือนกับนักเรียนว่า เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ ที่จะต้องช่วยกันบำรุงรักษาดิน เพราะดินเป็นแหล่งอาหารของพืช ดังนั้น การปลูกพืชผักสวนครัวเราจะต้องเพาะปลูกควบคู่ไปกับการพัฒนาดินและช่วยกันถ่ายทอดเสริมสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของดิน ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน (Soils, where food begins)” ให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน อันเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2565 (World Soil Day 2022) อีกด้วย

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ เป็นประธานส่งมอบการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย และหนังสือ “ประวัติศาสตร์เมืองตราด History of Trat” ฯลฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการการปรับปรุงห้องสมุดอันเนื่องด้วยพระนามและห้องสมุดสถานที่เนื่องด้วยการเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 6 แห่งทั่วประเทศ และเยี่ยมชมมุมเด็ก พร้อมชมการสาธิตการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ TK Park

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกกลุ่มเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล จึงได้บูรณาการร่วมกับกรม รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566 (Centenary Celebration of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana, 2023) ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นความมุ่งมั่นสานต่อพระปณิธานทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ด้วยการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) โดยร่วมกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ TK Park ปรับปรุงห้องสมุดให้ก้าวสู่ความเป็น Digital Library เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ ทั้งพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Learning space) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) ทั้งหนังสือพระราชนิพนธ์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งเกมสร้างสรรค์ และสื่อประเภทมัลติมีเดียต่าง ๆ ให้กับห้องสมุดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเกิดความยั่งยืน อันเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระปณิธาณ “แก้วกัลยาแห่งการเรียนรู้”

“สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้โดยเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านของจังหวัดตราดทุกรุ่นและมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรผู้มาเฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2520 ณ สนามหน้าโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) ซึ่งสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนในสมัยก่อนเป็นสนามลูกรังแดง เป็นดินแดง และการที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานขวัญกำลังใจด้วยการพระราชทานของเล่นและอุปกรณ์การศึกษา พร้อมทั้งทรงเยี่ยมพูดคุยกับชาวจังหวัดตราดทุกเพศทุกวัย เป็นการบำรุงขวัญที่ทำให้ชาวตราดซาบซึ้งประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณและยังคงรำลึกและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ถ่ายทอดมายังรุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของการคัดเลือกห้องสมุดของโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) อันเป็นสถานที่ที่เคยเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารห้องสมุด ขนาด 8 X 32 ตารางเมตร ที่เปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. 2548 หรือเป็นระยะเวลากว่า 18 ปี” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) ได้ดำเนินการ รวม 7 รายการ คือ 1) น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยจัดทำโครงการ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” “ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” และ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช” และการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน”  2) จัดพื้นที่การใช้งานที่ส่งเสริมการเรียนรู้และมุมเด็ก มุมหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและประวัติศาสตร์ชาติไทย 3) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นคว้าพร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง 4) สถาบันอุทยานการเรียนรู้ฯ TK Park ดำเนินการจัดทำ E-Library และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน 5) ส่งเสริมเครือข่ายในการใช้ห้องสมุดโดย สถาบันอุทยานการเรียนรู้ฯ TK Park จัดอบรมบรรณารักษ์ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงค้นคว้าและร่วมกันสร้างสรรค์ในสื่อใหม่ เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ของการ “คิดเป็น” ไปสู่นักเรียน 6) ปรับปรุงอาคาร ทาสีอาคารภายนอก ภายใน ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และ 7) ปรับปรุงบรรยากาศภายในและครุภัณฑ์ต่าง ๆ

“การสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกหลานพวกเราให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใหญ่ทุกคนพึงช่วยกันให้การสนับสนุน ซึ่งสำหรับในวันนี้ เรามาทำพิธีมอบหนังสือและห้องสมุดที่มีอยู่แล้วแต่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพดีขึ้น ให้สมบูรณ์ขึ้น และที่สำคัญที่สุด คือ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประสานกับทาง TK Park ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการในด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยถือโอกาสมหามงคลในวาระวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ที่เป็นวันครบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ช่วยกันในการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้มีความเหมาะสม และมีระบบสารสนเทศ ให้ลูกหลานได้ใช้ศึกษาค้นคว้า และหาความสนุกเพลิดเพลิน หรือเรียกว่า Play + Learn = Plern อันเป็นการได้ความรู้ไปด้วยและได้เล่นสนุกกับเกมในคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศไปด้วย จึงถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น เพราะประเทศไทยเราจำเป็นต้องส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเปิดโลกกว้าง ในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ และขอขอบคุณกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาด้วยการพัฒนาห้องสมุดให้มีความสมบูรณ์ เหมาะกับการศึกษาค้นคว้าของลูกหลาน นักเรียนตั้งแต่อนุบาลเด็กเล็กจนถึงชั้นประถม เป็นที่ที่ถูกอกถูกใจ “เป็นที่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ” พวกเราชาวมหาดไทยมีความภาคภูมิใจ เด็กนักเรียนชื่นชอบ คุณครูและผู้อำนวยการโรงเรียนก็ดีใจ เพราะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสที่ดีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มมากขึ้น” นายสุทธิพงษ์ ฯ กล่าวในช่วงท้าย

เด็กหญิงวรัญญา ศรีภูเวียง ตัวแทนนักเรียน กล่าวว่า “ห้องสมุดมีความสำคัญ” ถ้าเราไม่มีห้องสมุดและไม่มีเทคโนโลยีในห้องสมุด อาจจะทำให้เราไม่มีความรู้มากมาย แม้ว่าทุกวันนี้จะมีโทรศัพท์มือถือให้ค้นคว้าออนไลน์ แต่บางเรื่องเราต้องหาเฉพาะในห้องสมุด และยังเป็นพื้นที่ให้ทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ได้อีกด้วย จึงขอขอบคุณที่คุณลุงเก่ง และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้นำสิ่งใหม่ ๆ และสิ่งดี ๆ เข้ามาในห้องสมุดของโรงเรียนของพวกเรา ซึ่งตนและเพื่อน ๆ จะชักชวนเพื่อน ๆ และน้อง ๆ เข้าห้องสมุดให้เยอะและทำกิจกรรมในห้องสมุดให้มากขึ้นอีกด้วย”เด็กหญิงวรัญญา ฯ กล่าวเพิ่มเติม

Leave a Reply