มหาจุฬาฯ แต่งตั้ง “รก.รองอธิการบดี-ทุกแห่ง” “เจ้าคุณประสาร”ควบรก.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 พระธรรมวชิรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง “รักษาการแทนรองอธิการบดี มจร.” ทั้งส่วนกลาง และวิทยาเขต รวม 17 ตำแหน่ง ดังนี้

Cr. เพจโพสต์นิวส์

Leave a Reply