ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นกรณีเงินทอนวัด “อดีตพระพรหมสิทธิ”

          เช้าวันนี้  ( 23 มีนาคม 2564 ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น กรณีเงินทอนวัด อดีตพระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ ว่า จำเลยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติการกระทำความผิดตามมาตรา 157 ฐานะเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ด้วยการเบิก-จ่าย งบประมาณผิดระเบียบขั้นตอนที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้

         และ ผิดตามมาตรา 86 เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิด ด้วยเหตุที่ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ มีตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ ควรที่จะตรวจสอบที่มาของงบประมาณ ว่าถูกต้องตามระเบียบงบประมาณหรือไม่ แต่กลับไม่ตรวจสอบ

          ศาลอุทธรณ์พิพากษา งบประมาณที่ได้รับ มีการใช้จ่ายในโครงการถูกต้องทั้งหมดแล้ว ตามที่เสนอของบประมาณ ไม่มีการทุจริตให้เป็นผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น จึงไม่ต้องคืนเงินงบประมาณ

       ถึงแม้จะให้ลงโทษว่า เป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่เป็นความผิดไม่ร้ายแรง โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้ (รอลงอาญา) เป็นเวลา  2 ปี และปรับ 36,000 บาท

        จึงพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น…

Leave a Reply