“เจ้าคุณประสาร” โดนเข้าแล้ว??

วันที่ 23 ก.พ. 67  พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ “เจ้าคุณประสาร” รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งว่า ตลอดหลายวันมานี้มี “แก็งค์คอลเซนเตอร์” และ “มิจฉาชีพ” เฮกข้อมูลพระสงฆ์จำนวนมาก ทั้งเฟชบุ๊ค ไลน์ หรือแม้กระทั้งปลอมเป็นเสียง เหมือนกับ นายอำเภอในพื้นที่ภาคใต้ท่านหนึ่งโดนมิจฉาชีพใช้ระบบ AI ปลอมเป็นเสียงของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่โชคดีนายอำเภอท่านนั้นรู้ทัน จึงไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้

พระราชวัชรสารบัณฑิต  เปิดเผยว่า  อาตมาเองก็โดนเช่นกัน มีคนอ้างว่าเป็นอาตมาโทรไปผู้บริหาร มจร ตามวิทยาเขตหรือพระสังฆาธิการที่รู้จักกัน เช่น ที่จังหวัดสระบุรี และวัดบางวัด อ้างว่าเป็นอาตมาเพื่อของบประมาณสนับสนุนโครงการอบรมพระธรรมทูต

 “จึงขอแจ้งไปยังคณะสงฆ์ และกัลยาณมิตรทั้งพระและโยมว่า ขอให้เชื่อว่า อาตมาไม่ได้ทำแบบนั้น และไม่มีวันจะทำแบบนั้น อย่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ ที่กำลังอาละวาด หลอกลวงอยู่ตอนนี้ ล่าสุดนี้แม้แต่ ผอ.วิทยาเขตสงฆ์ ภาคใต้ท่านหนึ่งก็โดน  กลุ่มมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ จาก มจร ส่วนกลาง ของบสนับสนุน 20,000 บาท ซึ่งแปลกว่ากลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ รู้ข้อมูลหมด จึงขอเตือนพระสงฆ์และผู้บริหาร มจร ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคว่า อย่าตกเป็นเหยื่อ มีอะไรให้ตั้งสติก่อน แล้วติดต่อมาสอบถามมาที่อาตมาโดยตรง อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด..”

Leave a Reply