ผู้ว่าปทุมธานีร่วมกับคณะสงฆ์ปทุมธานี เปิดโครงการ “คลินิกโควิด ห้องผู้ว่าปทุมฯ”

 วันที่ 14 ก.ค.64  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่าเพื่อบริการประชาชนและช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์จึงเปิดโครงการ ‘คลินิกโควิด ห้องผู้ว่าปทุมฯ’ ที่ห้องทำงานผู้ว่าฯ ปทุมธานี โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.

สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ตรวจแล้วติดโควิด-19 ระหว่างรอเตียงให้ดูแลตัวเองที่บ้านโดยจะมีทีมแพทย์ให้คำปรึกษา สามารถพบแพทย์พยาบาลได้ทาง LINE / FACETIME หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 080-0494277 /092-3350476 / 092-3100492/และ 092-3109487

โดยได้จัดหาแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน  มาให้คำปรึกษา ครั้งละ 1 คนพร้อมพยาบาลที่เกษียณอายุราชการแล้ว มาคอยให้คำปรึกษาอีก 7 คน โดยทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนจาก พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวงและคณะสงฆ์

สำหรับโครงการนี้เปิดบริหารวันนี้เป็นวันแรก และจะดำเนินการตลอดไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

Leave a Reply