ในหลวงโปรดเกล้า ฯ ตั้งสมณศักดิ์ “พระราชวชิราภินันท์”

วันที่ 5 กันยายน 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์

พระมงคลสุทธิวงศ์ เป็น “พระราชวชิราภินันท์” สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

พระราชวชิราภินันท์  (พระมหา ม.ร.ว.นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.3)  มีนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ ยุคล เกิดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2516 เกิดที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เป็นโอรสของหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เกิดแต่หม่อมบงกชปริยา ยุคล ณ อยุธยา มีพี่น้อง 3 คน ได้แก่ หม่อมราชวงศ์ศรีเฉลิม ยุคล (กาญจนภู) และ หม่อมราชวงศ์อุรรัตนา ยุคล

พระราชวชิราภินันท์ อุปสมบทเป็นนาคหลวง ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 เวลา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมสิริสารเวที เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายา “ชยวฑฺฒโน”

ที่มา : วิกิพีเดีย

Leave a Reply