พรุ่งนี้ “พรรคแผ่นดินธรรม” เตรียมยื่นให้ “กมธ. ปปช.” สภาผู้แทน ฯ สอบกรณีปลด 3 จจ.ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่??

วันพุธที่ 3 พ.ย.64 เวลา 08.30 น. นายกรณ์ มีดี เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย และหัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม และคณะเตรียมยื่นเอกสารต่อคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฏร โดยจะยื่นเอกสารต่อ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อให้ตรวจสอบ/สอบสวน กรณีการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด ที่พบว่า อาจทำผิดขั้นตอน/ข้ามขั้นตอนเพราะตรวจสอบแล้ว ยังไม่พบอธิกรณ์(คดี) ยังไม่พบว่ามีการสอบสวน ยังไม่พบว่ามีการนำเสนอต่อมหาเถรสมาคม ตามที่ระบุไว้ในกฏมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอน ทั้งฉบับแรกและแก้ไขเพิ่มเติมการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดนั้นในกฏมหาเถรสมาคมฉบับ 24 ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนระบุไว้ชัดเจนว่า กระทำได้กรณีเดียวคือ ผิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง เทียบกับข้าราชการคือผิดวินัยอย่างร้ายแรง เจ้าคณะจังหวัดมีสถานะเป็นเจ้าพนักงาน จึงย่อมมีกฏหมายคุ้มครอง

นายกรณ์ มีดี บอกว่า ก่อนหน้านี้ทางคณะเคยไปปรึกษาหารือกับพลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  รอบหนึ่งแล้ว ซึ่งได้ผลสรุปว่าสามารถดำเนินการได้ พรุ่งนี้เวลา 08.30 น. เราจึงยื่นขอให้มีการตรวจสอบ/สอบสวนว่า การถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฏหมายและกฏมหาเถรสมาคมหรือไม่อย่างไร

Leave a Reply