ในหลวง -พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระแก้ว

วันที่ 6 มีนาคม​ 2566  ​เวลา 17.26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา​ พัชร​สุธา​พิมล​ลักษณ​ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา และพิธีเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง พุทธศักราช 2566  ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนรุ่ง ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม

จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ ทรงคม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ

พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวน ทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย แล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุด ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศ พระราชทาน 5 พระอาราม ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงสังเวยเพื่อทรงเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคล วัดป่าธรรมคีรี อำเภอปากช่อง ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวย ขณะนั้น โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ชาวพนักงานประโคมแตร ดุริยางค์ พนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน ขอถวายเครื่องสักการะ ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย เสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธีเททอง ทรงรับแผ่นทอง แล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับแผ่นทอง แล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเทแผ่นทองลงในเบ้า แล้วพระราชทานช้อนคืนเจ้าพนักงานพระราชพิธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถือสายสูตร เททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์ฯ ขณะนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ชาวพนักงานประโคมแตร ดุริยางค์ เสด็จออกจากมณฑลพิธี ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จฯ กลับ

ที่มา  : ใต้​ร่ม​ฉัตร

Leave a Reply