“ส.ส.วิสาร-วิสาระดี” เผยไร่เชิญตะวัน ได้รับอนุญาตจาก ส.ป.ก. แล้ว หลังยืดเยื้อกว่า 27 ปี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงรายเขต 3 พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าจากกรณีศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งโดยพระเมธีวชิโรดม หรือพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น “ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก” (International Meditation Center) ตั้งอยู่เลขที่ 217 บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมืองจ.เชียงราย บนเนื้อที่กว่า 170 ไร่ หลังจากที่ได้รับบริจาคมาจากลูกศิษย์ แต่ภายหลังยังปรากฏว่าพื้นที่บางส่วนยังอยู่ในเขตป่าสงวน ที่อยู่ระหว่างเป็น ส.ป.ก. หรือไม่อย่างไร จากข้อปัญหาดังกล่าว ซึ่ง น.ส. วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ว่าที่สมัคร ส.ส. เชียงราย เขต 3 ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานปฏิรูปที่ดิน(สปก.) โดยล่าสุด ได้มีหนังสือยืนยันการอนุญาตใช้พื้นที่ในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว หากกรมป่าไม้ไม่ขัดข้อง ซึ่งจะดำเนินการในขั้นต่อไป

ด้านนายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกรณีดังกล่าวตนต้องขอขอบคุณ ส.ส.วิสาร และ อดีต ส.ส.วิสาระดี ที่ติดต่อประสานงานมายังกรรมาธิการฯและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากที่ผ่านมา สส.วิสาร ได้นำคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ที่ ไร่เชิญตะวัน และได้รับเรื่องร้องเรียน จากท่านเจ้าคุณ ว.วชิรเมธี อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้ค้างคามากว่า 27 ปี และยังไม่มีทิศทางที่จะแก้ไขปัญหา ซึ่งต้นเห็นว่า การที่พื้นที่หลวง และมอบให้กับวัด ก็ยังคงเป็นพื้นที่หลวงเหมือนเดิม แต่กลับกันกลับมีพระที่เป็นคนดูแลพื้นที่ป่าได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม หากไปดูแผนที่ใน GPS เราจะเห็นว่าที่ไหนเป็นวัดก็จะมีป่าหนาแน่นที่นั่น ตนเห็นว่าทางอธิบดีกรมป่าไม้ ควรเร่งพิจารณาอย่าเร่งด่วน

นายณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการพิจารณาด้านพระพุทธศาสนาฯ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเห็นว่าเป็นเรื่องดี เบื้องต้นตนได้โทรเพื่อให้ข้อมูลกับ อธิบดีกรมป่าไม้แล้ว อย่างไรก็ตามการดำเนินการเพื่อให้ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ใช้พื้นที่ป่าให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะสามารถพิจารณาตาม มาตรา 16 หรือ มาตรา 19 ของ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ทั้งนี้ตนยังมีความสงสัยอยู่ว่า ตามมติ ครม. การประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2537 ขณะนี้ผ่านมาว่า 27 ปี ทำไมถึงยังไม่คืบหน้า อย่างไรก็ตามวันนี้ ตนได้รับการประสานได้โทรศัพท์รับพรจากท่าน ว.วชิรเมธี ท่านได้ให้พรกับ ส.ส.วิสาร และ อดีต ส.ส.วิสาระดี รวมถึงคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ รวมทั้ง ผอ. สปก.เชียงราย ที่ได้ประสานงานจนประสบผลสำเร็จ และท่านได้ให้พร ขอให้ อดีต ส.ส.วิสาระดี เป็น ส.ส. อีกสมัย พร้อมให้พรให้ ส.ส. วิสาร เป็นรัฐมนตรี เป็นปากเสียงตัวแทนของพี่น้องชาวเชียงรายต่อไป

Leave a Reply