“อดีตพระพรหมสิทธิ” พา “ศาสตราจารย์เยนส์ บราวิก” นายกสมาคมภาษาโบราณชื่อดัง พาทัวร์เมืองโบราณ

วันที่ 28 ม.ค. 66  ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566  ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนักประวัติศาสตร์โบราณคดีนานาชาติ จำนวน 25 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง ศาสตราจารย์เยนส์ บราวิก นายกสมาคมภาษาโบราณแห่งประเทศนอร์เวย์ ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวานนี้ศาสตราจารย์เยนส์ บราวิก ได้เข้ากราบหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)  และอดีตพระพรหมสิทธิ ณ วัดสระเกศ  และได้ขึ้นนมัสการพระบรมบรรพต ชมถ้ำบามิยัน ตลอดจนได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของไทย เช่น เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา และสวนสัทธา เป็นต้น

สำหรับศาสตราจารย์เยนส์ บราวิก เป็นนักอักษรศาสตร์โลก ผู้สามารถอ่านอักษรโบราณ สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ และแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาบนเส้นทางสายไหม อันเป็นหลักฐานสำคัญให้โลกทราบว่า คัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็นตัวอักษรครั้งแรกของโลก ในแคว้นคันธาระ ปัจจุบันคือประเทศอัฟกานิสถาน หลังจากการสังคายนาและเขียนพระไตรปิฎกในราวปี พ.ศ. 500 ยังคงปรากฏเป็นหลักฐานสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาคัมภีร์โบราณการเขียนพระไตรปิฎกเป็นตัวอักษรไว้ ณ พิพิธภัณฑ์สเคอเยน ประเทศนอร์เวย์

นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ออกแบบรูปหล่อพระพุทธรูปบามิยันจากการศึกษาทางโบราณคดี จนได้พระพุทธรูปบามิยันที่ได้รับการยอมรับว่าใกล้เคียงกับองค์จริงมากที่สุด และได้จำลองมาไว้ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560  ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณทางขึ้นภูเขาทอง วัดสระเกศ

Leave a Reply