คณะสงฆ์หมู่บ้านศีล 5 ส่วนกลาง ลงพื้นที่ “สิงห์บุรี” มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัย “ชื่นชม” มัคทายกน้อย ป.4 อาราธนาศีลได้คล่องแคล่ว

วันที่ 22 ส.ค. 66   เวลา 12.00 น.  ณ วัดสุทธาวาส ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  พระธรรมรัตนมงคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกลางโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พระเทพปวรเมธี ประธานกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนกลาง พระเทพเสนาบดี รองประธานกรรมการบริหารกลาง พร้อมด้วยกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนกลาง ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบในจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พระธรรมวชิรกวี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระราชปริยัติสุธี รองเจ้าคณะภาค 3 พร้อมด้วยพระสังฆาธิการทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย พร้อมด้วย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าหน่อยราชการในจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และนักเรียน คอยตอนรับ

พระเทพปวรเมธี ประธานกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนกลาง เปิดเผยว่า  ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขอชื่นชมคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมือง รวมทั้งผู้บริการท้องถิ่น และประชาชนชาวบ้านวัดใหม่ ที่ช่วยกันขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 อย่างได้ผล และผลของความสำเร็จนี้ คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรีคัดเลือกให้เป็น หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นต้นแบบ วันนี้คณะกรรมการลงมาเพื่อมาให้กำลังใจคณะสงฆ์และประชาชน ซึ่งคณะสงฆ์ที่ลงพื้นที่แบบนี้ไม่เฉพาะหนกลางเท่านั้น ลงแบบนี้ทั่วประเทศ ทั้งหนเหนือ ใต้ และภาคตะวันออก เราทำงานร่วมกัน ศีล 5 เป็นมาตรฐานของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ทุกคนรักษาได้หมด ท่านใดรักษาได้ทำให้ชีวิตมีความสุข เพราะศีล 5 เป็นหลักประกันชั้นดีในการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม เป็นหลักประกันคุณภาพชีวิต ศีลข้อ 1 ทำให้ชีวิตปลอดภัย ศีลข้อ 2 ทรัพย์ไม่เสียหาย ศีลข้อ 3 ทำให้ครอบครัวอบอุ่น ศีลข้อ 4 ทำให้สังคมสงบสุข และศีลข้อ 5 ทำให้มีสุขภาพดี

 

 “ก่อนมาที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ไปแจกของเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่ตลาด 100 ปี อินทร์บุรี สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและเอื้อเฟื้อ ความเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลก โดยสิ่งของที่มามอบให้วันนี้ได้รับความเมตตาจาก วัดตะโก หรือวัด หลวงพ่อรวย วัดกลางบางพระ หรือวัดหลวงพ่อสมหวัง จังหวัดนครปฐม..”

ทางด้าน นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ กล่าวว่า จังหวัดสิงห์บุรีมีประชากรรวม 202,056 คน เป็นจังหวัดที่ผู้คนรักใคร่ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาอำเภออินทร์บุรี เป็นอำเภอที่ยึดมั่นในการถือศีล 5 มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฎิบัติธรรม ไม่มีปัญหาด้านปัญหายาเสพติด ยึดมั่นในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นคงทางอาหาร และใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายจิตอาสาในการสร้างความดีให้เกิดขึ้นในชุมชน มีชมรมผู้สูงอายุเข้าวัดปฎิบัติธรรมตามหลักศาสนา โดยเฉพาะการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสิงห์บุรี ได้บูรณาการร่วมกับหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่คณะสงฆ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทางคณะผู้จัดการได้ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทับยา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับวัดมาทำหน้าที่เป็น “มัคคทายกน้อย” อาราธนาศีลได้อย่างคล่องแคล่ว

 

Leave a Reply