“เจ้าคุณ ว.วชิรเมธี-วู้ดดี้” นำคณะเฝ้า “องค์ทะไล ลามะ” รับพระวรธัมโมวาท “เมตตา คือ จริยธรรมสากลสำหรับคนทั้งโลก”

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เพจพระเมธีวชิโรดม – ว.วชิรเมธี ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า “เมตตา คือ จริยธรรมสากลสำหรับคนทั้งโลก” วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี) และศิษยานุศิษย์ นำโดยคุณวุฒิธร มิลินทจินดา (วู้ดดี้เกิดมาคุย) คุณเคน-นครินทร์ วนเกียรติไพบูลย์ แห่งสำนักข่าว The Standard เข้าเฝ้าถวายรายงานความคืบหน้างานแลกเปลี่ยนพระธรรมทูตระหว่างพระสงฆ์ ในสายบาลี (เถรวาท) และสันสกฤต (อาจริยวาท) ต่อองค์ทะไล ลามะ ที่ ๑๔ ผู้นำทางจิตวิญญาณแห่งทิเบต และผู้นำทางปัญญาที่ได้รับการเคารพนับถือจากทั่วโลก และผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ณ พระตำหนักส่วนพระองค์ เมืองธรรมศาลา รัฐหิมาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย

ในการนี้ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ได้น้อมถวายหนังสือ “อัจฉริยลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา” ซึ่งเป็นธรรมนิพนธ์เล่มใหม่ที่ว่าด้วยลักษณะเด่นแห่งพระพุทธศาสนาแด่องค์ทะไล ลามะ ขณะเดียวกัน พระองค์ท่านก็ได้ประทานพระวรธัมโมวาทอย่างลึกซึ้ง เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เป็นเวลายาวนานกว่า ๒ ชั่วโมง

หนึ่งในถ้อยสุนทรียกถาจากพระองค์ท่านก็คือ “ขอให้เรายกจิตสำนึกให้สูง ก้าวออกมาเสียจากทัศนคติอันคับแคบเรื่องพวกเรา พวกเขา นี่ประเทศของฉัน นั่นประเทศของเธอ เพราะแท้ที่จริงนั้นเราทุกคนคือสมาชิกของโลกใบนี้อย่างเสมอหน้ากัน ปัญหาของโลกใบนี้ คือ ปัญหาของเราทุกคนเราทุกคนควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชะตากรรมของโลกใบนี้เราทุกคนคือพี่น้องกัน ขอให้เราอยู่ร่วมกันด้วยไมตรีจิตมิตรภาพดังหนึ่งมารดารักลูกน้อยกลอยใจของตน”

นอกจากนั้นแล้ว ในระหว่างการปุจฉาวิสัชนา พระองค์ยังทรงชี้ให้เราได้เห็นถึงจุดแข็งของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวเองสูง สมบูรณ์ด้วยหลักแห่งความจริง และหลักแห่งเหตุผลที่พิสูจน์ได้ เราต้องร่วมกันนำเสนอพุทธศาสนาในแบบที่คนทั้งโลกสามารถ นำไปปฏิบัติได้ในฐานะที่สัจธรรมนั้นๆ เป็น “จริยธรรมสำหรับโลกทั้งผอง” ไม่ใช่จริยธรรมจากศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ซึ่งหากทำเช่นนี้ ก็จะเป็นผลดีต่อโลกโดยรวม

และจริยธรรมสากลที่คนทั้งโลกสามารถปฏิบัติได้เลย ก็คือความเป็นพี่น้องท้องเดียวกันของคนทั้งโลก และการอยู่ร่วมกันในโลกด้วยเมตตากรุณา ซึ่งสอดคล้องกับพระดำรัสในพระองค์ท่านที่ทรงย้ำอยู่เสมอว่า My religion is very simple,my religion is kindness. (ศาสนาของอาตมานั้นเรียบง่ายมาก เพราะศาสนาของอาตมาก็คือเมตตาการุณย์)

ความเมตตาการุณย์ ความเห็นอกเห็นใจกัน คือ จริยธรรมสากลที่คนทั้งโลกนำไปปฏิบัติได้ เพราะความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนี้ มีมาก่อนกว่าศาสนาเสียอีก เมื่อเราทุกคนเกิดมา ความเมตตาการุณย์ ก็มีอยู่แล้วในใจทุกดวง หากเราอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาดังหนึ่งโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน สันติภาพและสันติสุขก็จะเกิดแก่โลกใบนี้อย่างแน่นอน

Leave a Reply