ขอเชิญร่วมสร้างพระอุโบสถหลังแรกวัดเทพสรธรรมาราม (บาย ตึ๊ก เจีย) ต.บางใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

วัดเทพสรธรรมารามเดิมที่เป็น “สถานปฏิบัติธรรมบายตึ๊กเจีย” 21/2 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี มีพระอาจารย์เทียนชัย ชัยทีโป เป็นเจ้าอาวาส ด้านหน้ามีรูปเหมือนของ หลวงปู่สรวง องค์ใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา พระสิวลี พระอุปคุตต์ พระเศรษฐีนวโกฎิ องค์พ่อจตุคามรามเทพ พระพรหม พระโพธิสัว์กวนอิม หลวงปู่ทวด สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) ฤาษีตาไฟ และที่สำคัญคือ คำว่า บายตึ๊กเจีย เป็นภาษาเขมร เป็นคำที่หลวงปู่สรวงมักกล่าวให้พรเสมอๆ คำว่า บาย แปลว่า ข้าว ตึ๊ก แปลว่าน้ำ และเจียแปลว่า ดี รวมแล้วคำว่า “บายตึ๊กเจีย” แปลว่า “ข้าวน้ำดี” นั่นเอง

ขณะนี้ทางวัดได้ดำเนินการสร้างวัตถุมงคล หลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน รุ่น “อริยทรัพย์ ลูกตาออยเมียน” รุ่นแรกของวัด ทั้งแบบเหรียญ เนื้อผง และรูปเหมือน เพื่อระดมทุนในการก่อสร้างพระอุโบสถหลังแรกของวัดหลังจากได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาแล้วตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้จะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างพระอุโบสถทั้งหมด 70 ล้านบาท โดยมี ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ประธานกรรมการบริหารบริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง

โดยจะมีพิธีพุทธาพิเษกวาระที่ 2 วัตถุมงคลหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นี้ ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างพระอุโบสถ วัดเทพสรธรรมาราม พระอุโบสถหลังนี้เป็นหลังแรกของวัด เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ภายในวัดได้ประกอบกิจของสงฆ์ ลงพรีะอุโบสถ ทำวัตรสวดมนต์ ซึ่งผู้ที่ร่วมทำบุญถือว่าได้รับอานิสงส์ที่ใหญ่มาก เนื่องจากเป็นการสร้างพระอุโบสถหลังกแรกของวัด

ส่วนรายการสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน รุ่น “อริยทรัพย์ ลูกตาออยเมียน” รุ่นแรกของวัด มีดังนี้

พระบูชา หน้าตัก 9 นิ้ว นำฤกษ์ จำนวน 99 องค์ บุชาองค์ลละ 15,999 บาท

พระบูชา หน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 99 องค์ บูชาองค์ละ 9,999 บาท

พระบูชาหน้าตัก 5 นิ้ว จำนวน 199 องค์ บูชาองค์ละ 2,599 บาท

เหรียญเนื้องทองคำ จำนวน 99 เหรียญ บุชาเหรียญละ 59,999 บาท

เหรียญเนื้อเงิน จำนวน 999 เหรียญ บูชาเหรียญละ 1,999 บาท

เหรียญเนื้อเงินลงยาสีแดง จำนวน 199 เหรียญ บูชาเหรียญละ 2,599 บาท

เหรียญเนื้อเงินลงยาสีเขียว จำนวน 199 เหรียญ บูชาเหรียญละ 2,599 บาท

เหรียญเนื้อเงินลงยาสีเหลือง จำนวน 199 เหรียญ บูชาเหรียญละ 2,599 บาท

เหรียญเนื้อนวะโลหะเต็มสูบ จำนวน 599 เหรียญ บูชาเหรียญละ 599 บาท

เหรียญเนื้อสัมฤทะโบราณ จำนวน 999 เหรียญ บูชาเหรียญละ 299 บาท

เหรียญเนื้อทองแดง จำนวน 9,999 เหรียญ บูชาเหรียญละ 199 บาท

เนื้อผงชานหมาก (นำฤกษ์) จำนวน 999 เหรียญ บูชาเหรียญละ 599 บาท

เนื้อผงขมิ้น จำนวน 9,999 เหรียญ บูชาเหรียญละ 100 บาท

ชุดกรรมการสร้าง 99 ชุด บูชาชุดละ 6,999 บาท และผ้ายันต์ หลวงปู่สรวง อริยทรัพย์ ลูกตาออยเมียน จำนวน 999 บูชาผืนละ 199 บาท

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำบุญกับทางวัดสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดเทพสรธรรมาราม (บาย ตึ๊ก เจีย) โทร.02-501-3536

หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิศิษย์หลวงปู่สรวง โทร.099-187-1118 และ https://www.facebook.com/397594277501030/posts/470622776864846/

Leave a Reply