เปิดสอบนักธรรมชั้นตรีวันแรก แม่กองธรรมสนามหลวงหวังคฤหัสถ์ศึกษาช่วยเผยแผ่ด้วย 

3,172 Views

เปิดสอบนักธรรมชั้นตรีวันแรก แม่กองธรรมสนามหลวงหวังคฤหัสถ์ศึกษาช่วยเผยแผ่ด้วย ขณะที่ “รองอธิการบดี มจร” เป็นประธานเปิดสอบสำนักเรียนวัดประยุร

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวงได้กำหนดสอบนักธรรมชั้นตรีทั่วประเทศ ซึ่งวันนี้(7ต.ค.) เป็นวันแรก ในการนี้ได้มีโอวาทความว่า

ขณะเดียวกันพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสและเจ้าสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มอบหมายให้พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ประธาน คปพ. ประธานองค์การศึกษา และอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานจุดเทียนธูปนำผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์เขตธนบุรีบูชาพระรัตนตรัย กล่าวให้โอวาทและเปิดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562 วันแรก โดยมีพระมหาเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการเขตธนบุรี และเจ้าสำนักเรียน พร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply