‘เจ้าคุณ ว.วชิรเมธี’บิณฑบาตต้นไม้ เปิดโครงการ’ฝากโลกไว้ในมือเธอ’

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เพจพระเมธีวชิโรดม – ว.วชิรเมธี ได้โพสต์ข้อความว่า พระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี) ริเริ่มโครงการ “ฝากโลกไว้ในมือเธอ”
ภายใต้ชื่อ “Earth Embrace”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ : ๑.สร้างความตื่นรู้เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม ๒.ถักทอเครือข่ายในการเยียวยาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
๓.สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมฉันกัลยาณมิตร ๔.ร่วมมือกับเครือข่ายอื่นๆ ในไทยและต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

โดยท่านว.วชิรเมธี กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ในเช้าวันนี้ (๑๕ กันยายน ๒๕๖๒) ว่า

“สืบเนื่องจากโลกกำลังเผชิญกับปัญหา Climate Change
อย่างหนักหนาสาหัส รวมทั้งเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาป่าแอมะซอน
ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดังหนึ่ง ‘ปอดของโลก’ ก็ถูกไฟเผาผลาญจนมอดไหม้
กินบริเวณกว้างอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ในทะเลก็มีแต่ขยะพลาสติก
ในสัตว์ทะเลก็มีปัญหาปนเปื้อนไมโครพลาสติก บนผืนแผ่นดิน
ก็มากไปด้วยสารเคมีอันตราย ท่ามกลางข่าวร้ายเช่นนี้
เราควรหาวิธีช่วยกันเยียวยาโลก เยียวยาสิ่งแวดล้อม ให้คืนกลับมาสู่ความ
อุดมสมบูรณ์ อย่างน้อยที่สุด ก็ขอให้มีทัศนคติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก็ยัง
ดีกว่าไม่ลงมือทำอะไรเลย…”

ต่อจากนั้น ท่านว.วชิรเมธี ได้ขอให้ประชาชนหลายพันคน
ร่วมกันตักบาตรต้นไม้ และท่านได้ขอให้พุทธศาสนิกชน
ชูสองมือขึ้นมา โดยท่านกล่าวว่า

“อาตมาขอให้เราทุกคนจงใช้สองมือที่กำลังชูสลอนอยู่เบื้องหน้า
ของอาตมาในตอนนี้มาร่วมกันหาวิธีปลูกต้นไม้คืนสู่ผืนแผ่นดินไทย
ให้มากที่สุด จนกระทั่งวันหนึ่งผืนแผ่นดินถิ่นนี้กลายเป็น Green Country
หรือแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้เขียวขจีอยู่ทุกหนทุกแห่ง”

ก่อนจบการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการท่านย้ำว่า

“ขอให้เรามาร่วมกันเปลี่ยนนิยามการเฉลิมฉลองวันเกิดกันเสียใหม่
กล่าวคือ ทุกวันเกิดจงเฉลิมฉลองด้วยการปลูกต้นไม้ให้เยอะที่สุด หาก
เป็นไปได้ ทุกวันคล้ายวันเกิดจงปลูกต้นไม้เท่าจำนวนอายุของตน
บวกด้วยต้นไม้อีก ๑๐ ต้นเสมอไป เช่น อายุ ๑๐ ขวบ ก็ปลูกต้นไม้ ๒๐ ต้น
(อายุ ๑๐ ปี + ต้นไม้อีก ๑๐ ต้น = ๒๐ ต้น) หรือโอกาสอื่นๆ ที่อยากจะมีงาน
เฉลิมฉลอง ก็ขอให้นึกถึงการเฉลิมฉลองด้วยการรวมเอาการปลูกต้นไม้
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้วย ขอให้เราจงเตือนตัวเองว่า ก่อนตาย
ฉันจะคืนต้นไม้สู่แผ่นดินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้”

ตอนสุดท้ายของการแถลงข่าวและปาฐกถาวันนี้
ท่านว.วชิรเมธี ได้นำพาพุทธศาสนิกชนหลายพันคน
กล่าวคำขอขมาต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

“สาธุ สาธุ โอกาสะ
คารวะดินน้ำฟ้าป่าแลเขา
แม่คงคาแม่ธรณีที่รักเรา
ด้วยเศียรเกล้าขออภัยจากใจจริง”

(ฝ่ายประสานงานโครงการ Earth Embrace
โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๐๖๙๐๕๙ , ๐๙๓-๕๙๖๒๓๕๔)

Leave a Reply