“เพชรวรรต-นิยม-ณพลเดช” พอใจ “เทคนิคแปลภาพถ่ายทางอากาศ” ผลักดันโฉนดที่ดินให้วัดค้างคา 100 ปี สำเร็จ!

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล อดีตรองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จากการที่มีประชาชนร้องเรียนกรณี วัดกว่า 100 ปี ไม่ได้รับโฉนด โดยวัดศิริพัฒนาราม สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 และกว่าจะได้รับมอบโฉนดที่ดินในต้องผ่านการพิจารณาตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายอย่างมากมาย และวัดนี้ ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของพี่น้องประชาชนชาวตำบลเหล่าปอแดง และพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ขณะนี้ได้รับโฉนดเพราะภาพถ่ายทางอากาศ โดยมีพิธีมอบโฉนดที่ดินวัดศิริพัฒนารามโดย นางจุรีรัตน์เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ วัดศิริพัฒนาราม ถือเป็นความสำเร็จของกรรมาธิการฯอีกชิ้นหนึ่ง

ด้าน ดร.นิยม เวชกามา อดีต สส.พรรคเพื่อไทย เขต 2 จ.สกลนคร กล่าวว่า วัดศิริพัฒนาราม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาน้อย ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 มีอายุ 109 ปีและกว่าจะได้รับมอบโฉนดที่ดินในวันนี้ต้องผ่านการพิจารณาตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายมากมายเพราะที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามในท้องที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2484 “เขตหนองหาร” ทั้งแปลง จึงใช้เวลาในการพิสูจน์ภาพถ่ายทางอากาศรวมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ เป็นเวลานาน

ด้าน นายณพลเดช มณีลังกา อดีตอนุกรรมาธิการพิจารณาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ กล่าวว่าวัดศิริพัฒนาราม มีสภาพเป็นวัดตาม พรบ.คณะสงฆ์ฯ แม้จะมิได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ตาม พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฯ ก็ไม่มีผลทำให้วัดต้องเสียกรรมสิทธิ์ซึ่งที่คินไป เนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินวัดจะทำได้โดยแต่อาศัยอำนาจตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติ วัดจึงได้รับการคุ้มครองกรรมสิทธิ์แม้มิได้แจ้ง (ส.ค.1) ตาม จังหวัดสกลนคร ได้ประชุมพิจารณาในครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่17 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบให้ใช้ผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ ดังนี้แล้วการเก็บข้อมูลของภาพถ่ายทางอากาศมีความสำคัญเป็นอย่างมาก สามารถนำมาเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าวัดอยู่ก่อนกฎหมาย หากประชาชนพบประวัติที่อยู่กลางป่ากลางเขาหรือวัดไม่ได้รับโฉนด และมั่นใจว่าวัดตั้งอยู่มาก่อนกฎหมายก็สามารถที่จะใช้ช่องทางของกฎหมายนี้ยืนยัน ซึ่งสามารถขอภาพถ่ายทางอากาศจากกรมแผนที่ทหารหรือข้อมูลที่ย้อนไปในอดีตซึ่งสามารถ นำมาเป็นหลักฐานขอโฉนดวัดได้ตามกรณีดังกล่าว

Leave a Reply