“ศูนย์พิทักษ์ ฯ” ทวงห้องรับรอง “พระภิกษุ-สามเณร ” สนามบินขอนแก่นสำเร็จ!!

วันที่ 12 ก.ค. 66 พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ “เจ้าคุณประสาร” เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ (ธีรวิทย์) รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมห้องรับรองพระภิกษุสามเณร ที่ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น โดยมีนายสมหมาย ไชยกิจ ผอ.ท่าอากาศยานขอนแก่น เป็นผู้นำเยี่ยมชม โดยพระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวว่า ตามที่ทางศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯได้ประสานกับทางท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อดำเนินการจัดสร้างห้องรับรองสำหรับพระภิกษุสามเณร เนื่องจากพบว่าเมื่อมีการปรับปรุงท่าอากาศยานแห่งนี้ใหม่ กลับไม่มีการสร้างห้องรับรองพระภิกษุสามเณร แต่มีการสร้างห้องให้ศาสนิกชนของศาสนาอื่น ซึ่งเมื่อทางท่าอากาศยานขอนแก่นได้รับการประสานจากทางศูนย์พิทักษพระพุทธศาสนาฯ ก็ได้รับทราบปัญหาและดำเนินการจัดหาห้องสำหรับรับรองพระภิกษุสามเณรในทันที และยังทราบจากนายสมหมายด้วยว่า สนามบินในสังกัดของกรมท่าอากาศยาน มีจำนวน 29 แห่งทั่วประเทศ ที่ขอนแก่นจะเป็นแห่งแรกที่มีห้องรับรองพระภิกษุสามเณร และสามารถเป็นต้นแบบให้กับสนามบินสังกัดกรมท่าอากาศยานแห่งอื่นๆได้ด้วย

ด้าน พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ กล่าวว่า เรื่องการดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับพระภิกษุสามเณรในการเดินทางไปปฏิบัติศาสนากิจ โดยการจัดหาห้องรับรองให้กับพระภิกษุสามเณรในสนามบิน เป็นเรื่องที่ทางศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ ติดตามมาโดยตลอด ซึ่งการที่ท่าอากาศยานขอนแก่นได้จัดห้องรับรองสำหรับพระภิกษุสามเณร จะสร้างประโยชน์ให้กับพระที่เดินทางมาที่ขอนแก่นเป็นอย่างมาก เพราะที่ขอนแก่นมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และมหาวิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร) ตั้งอยู่ด้วย

ส่วน นายสมหมาย ไชยกิจ  กล่าวว่า ตอนนี้ท่านอากาศยานขอนแก่นได้จัดเตรียมห้องพระไว้แล้ว หากพระคุณเจ้าหรือญาติธรรมต้องการใช้บริการแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้ที่ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 06.00 -22.00 น. นอกจากนี้ทางเราก็มีห้องรับรองพิเศษอีกกรณีพระเถระผู้ใหญ่จะมาก็แจ้งวัตถุประสงค์ได้เช่นกัน ตอนนี้ทางเราได้รายงานเรื่องการสร้างห้องรับรองพระภิกษุสามเณรในสนามบินของท่าอากาศยานขอนแก่นไปยังอธิบดีกรมท่าอากาศยานแล้ว และทางท่าอากาศยานขอนแก่นก็พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างให้กับสนามบินอื่นๆในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่มีความพร้อมในการดำเนินการสร้างห้องรับรองพระภิกษุสามเณรต่อไป

พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวเปิดเติมว่า ต่อจากนี้ จะขอความอนุเคราะห์จากสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมทั้ง มจร และ มมร ให้ช่วยมาดูแลปรับปรุงห้องให้เหมาะสมกับห้องรับรองพระภิกษุ -สามเณร และทั้งอาจจะเร็ว ๆ นี้จะมีการทำบุญห้องที่ทางสนามบินขอนแก่นได้อนุเคราะห์เป็นสถานที่รับรองพระภิกษุ -สามเณร ต่อไปอีกด้วย..

 

Leave a Reply