มติ มส.แต่งตั้ง “พระสังฆาธิการ” หลายตำแหน่ง

วันที่ 21 ส.ค. 66   ที่  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร นายพงศพล โยธินทวี ผอ.กลุ่มงานมหาเถรสมาคม รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)​ ​แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)​ ภายหลังการประชุม มส. ครั้งที่ 20/2566 ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งต่างๆ โดยมีตำแหน่งที่สำคัญ ดังนี้ พระราชปริยัติยาภรณ์ (วิสุทธิ์ วิสุทฺธิสาโร)​ เจ้าอาวาสวัดอมรคีรี เจ้าคณะเขตทวีวัฒนา ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเรียบร้อย จนมีอายุครบ 80 ปี เห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง พระศรีวิสุทธิวงศ์ (สุวิทย์ ปวิชฺชญฺญู)​ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม แต่งตั้ง พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ (สัมฤทธิ์ วิสุทฺธสีโล)​ เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครและ แต่งตั้ง พระครูสุนทรกิตติรัต (ประยูร ธมฺมิสฺสโร)​ เจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว เจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่ม เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

และที่ประชุม  มส. ยังเห็นชอบพระสังฆาธิการขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงโดย พระครูปริยัติโกวิท (ราเชนทร์ โกวิโท)​ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส เนื่องจากปัญหาเรื่องสุขภาพ นายพงศ์พล กล่าวต่ออีกว่านอกจากนี้ มส. ยังเห็นชอบให้เพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี 1 ตำแหน่ง เพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 1 ตำแหน่ง เพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ตำแหน่ง พร้อมกันนี้ มส. ได้เห็นชอบยกอำเภอสีชัง จังหวัดชลบุรี และอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ขึ้นเป็นเขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นอำเภอด้วย..

 

ที่มา : เดลินิวส์

Leave a Reply