“บิ๊กป้อม” กำชับมหาดไทยร่วมหน่วยเกี่ยวข้อง ป้องกันปราบปรามค้ามนุษย์ต่อเนื่องให้หมดสิ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำจัดกระบวนการการค้ามนุษย์ในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการและกำชับให้ใช้ทุกกลไกของกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อลดอุปสงค์ (Demand Side) และอุปทาน (Supply Side) ของขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กำชับและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้วยการเข้มงวดในประเด็นด้านการข่าว การสืบหาข่าวสารสำคัญในพื้นที่ การติดตามและประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ภายในจังหวัดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานประมง และเน้นย้ำกำชับไม่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และให้ดำเนินงานในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ และสอดคล้องกับแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผลการดำเนินงานในด้านการจับกุมผู้กระทำความผิดการค้ามนุษย์ของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2564 ได้ดำเนินคดีผู้กระทำความผิด จำนวน 8 คดี จับกุมผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จำนวน 8 ราย และช่วยเหลือผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์จำนวน 5 ราย นอกจากนี้ ในด้านมนุษยธรรม ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำหรับการช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่สำคัญ โดยให้ห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2564 ได้อนุญาตให้กลุ่มคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ รวม 81 ราย

“กระทรวงมหาดไทย มีความมุ่งมั่นในการบูรณาการการทำงานระหว่างกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดอุปสงค์ (Demand Side) และอุปทาน (Supply Side) ของขบวนการค้ามนุษย์ เร่งปราบปรามและจับกุมผู้กระทำความผิด พร้อมดำเนินการตามหลักมนุษยธรรมกับเหยื่อจากการค้ามนุษย์ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการปรับเป็น Tier 2 ในรอบรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปีถัดไป และขบวนการค้ามนุษย์หมดไปจากสังคมไทยอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply