ปล่อยตัวแล้ว! อดีตพระพรหมดิลก-พระเลขาฯ

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ศาลอ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ในคดีหมายเลขแดงที่ อท. 122 / 2562 มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวอดีตพระพรหมดิลก (เอื้อน กลิ่นสาลี) อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และอดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และนายสมทรง อรรถกฤษณ์ อดีตพระอรรถกิจโสภณ อดีตเลขาเจ้าคณะกรุงเทพ วัดสระสามพระยา ระหว่างอุทธรณ์คดีเงินทอนวัด โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับอดีตพระพรหมสิทธิ อดีตเจ้าวาสวัดสระเกศราชวรวิหาร โดยมีหลักทรัพย์ประกันรายละ 2 ล้านบาท

Leave a Reply