กำเนิดแล้ว! ดร.เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ เป็นพระอุปัชฌาย์เณรกอบัวบวชเรียนรุ่น 1 ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์โพลวพลือ

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 พระศรีธีรพงศ์, ดร.เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์สามเณรกอบัว รุ่น 1 วัดบ้านขะยูง ภายใต้ความอุปถัมภ์โครงการโดยมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) สามเณรกอบัวที่ได้รับการบรรพชาในวันนี้ ทางมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ได้เฟ้นหากุลบุตรที่มีศรัทธาออกบวชเรียน ซึ่งไม่ใช่โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทั่วไปที่บวชเพียง 7 วันบ้าง 15 วันบ้าง 1 เดือนบ้าง แต่โครงการสามเณรกอบัว ที่ยกระดับโครงการเฟ้นหาเพชรเม็ดงามเพื่อบวชเป็นสามเณรกอบัว ที่ตั้งใจบวชเรียน

ในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นับเป็นเขตติดชายแดนไทยกัมพูชา (ช่องชะงำ) ได้รับการบรรพชาวันนี้จำนวน 4 รูป ทั้ง 4 รูป จะได้รับการฝึกอบรม 7 วัน ณ สวนโพลวพลือ วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ จากนั้นก็จะได้รับสิทธิ์เป็นสามเณรใครความอุปถัมภ์ของมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ที่พร้อมสนับสนุนการศึกษาในระดับสูงที่สุดเท่าที่สามเณรจะมีความเพียรในการศึกษา

วันนี้เป็นวันบวชเรียน เป็นวันประวัติศาสตร์ของสามเณรกอบัวเพชรเม็ดงามที่ถูกเลือกเฟ้นก่อนบรรพชา เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วเพชรเม็ดงามทั้ง 4 รูป และรวมสามเณรกอบัวจากวัดสารอดอีก 6 รูป รวมเป็น 10 รูป จะได้รับการเจียระไน ตามหลักไตรสิกขาต่อไป

ทั้งนี้ วันนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงจาก พระเดชพระคุณ พระศรีธีรพงศ์, ดร. เจ้าคณะเขตราษฏร์บูรณะ ที่เมตตาเดินทางมาเป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับเกียรติจากทาง ผอ.จิตเกษม ทองนาค ข้าราชการบำนาญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ลานโพธิมณฑลมหาสถานสวนโพลวพลือ วัดบ้านขะยูง จ.ศรีสะเกษในวันนี้

ลานโพธิมณฑลมหาสถานสวนโพลวพลือ แห่งนี้ เป็นลานโพธิ์ที่สำคัญ เพราะเป็นต้นโพธิ์ที่พระเดชพระคุณ พระศรีธีรพงศ์, ดร. ได้มาร่วมเป็นประธานปลูกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 กาลเวลาผ่านไปเพียง สองปีกว่า ต้นโพธิ์ต้นนี้ได้กลายเป็นร่มโพธิ์ เป็นสถานที่กำเนิดสามเณรกอบัว เป็นสถานที่กำเนิดศาสนทายาทที่จะสืบทอดอายุพระศาสนา จึงนับว่า เป็นสามเณรรุ่นแรกที่บวชใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี พระศรีธีรพงศ์, ดร. เป็นพระอุปัชฌาย์

จึงนับเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของสามเณรกอบัว ผู้เป็นเพชรเม็ดงาม ที่ได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระผู้ใหญ่ เมตตามาเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ที่ยึดเหนียวใจ และเป็นพระอุปัชฌาย์ ประดุจพ่อทางธรรมที่ให้กำเนิดเป็นสามเณรโดยสมบูรณ์

จากนี้ไป วัดสารอดและมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) โดยการนำของ พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด ประธานมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา ผู้ดำริโครงการบรรพชาสามเณรกอบัว จะได้ทำหน้าที่เจียระไนเหล่าสามเณรกอบัว เพชรเม็ดงาม ให้กลายเป็นผู้มีเหลี่ยมคมทางปัญญา ด้วยการอบรมบ่มเพาะปัญญาและคุณธรรม พร้อมส่งเสริมสนับสนุน เหล่าสามเณรกอบัว ให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจต่อไป

Leave a Reply