“10 วัน สู่ 10 เส้นทาง เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

วันนี้ (10 มิ.ย. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เชิญชวนพี่น้องพสกนิกรคนไทยทุกคน ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศพร้อมใจกันจัดขึ้น โดยเริ่มต้นจากจังหวัดชายแดนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 10 จังหวัดต้นทาง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย บึงกาฬ นครพนม อุบลราชธานี สระแก้ว ตราด สงขลา สตูล และจังหวัดกาญจนบุรี) เพื่อนำธงตราสัญลักษณ์ฯ เส้นทางละ 72 คัน รวม 10 เส้นทาง 720 คัน มุ่งสู่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว 10 วัน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ซึ่งที่ผ่านมาทุกจังหวัดได้ดำเนินกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ และส่งต่อธงให้กับจังหวัดถัดไป ตามเส้นทาง ทั้ง 10 สาย เพื่อนำขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ เข้ามาสู่กระทรวงมหาดไทย ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้

“เดินทางเข้าสู่วันที่ 10 ในการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งทุกจังหวัดได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของกิจกรรมการเดิน วิ่ง ปั่น ที่มีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม โดยล่าสุดของวันนี้ (เวลา 16.00 น.) ทุกจังหวัด ทั้ง 10 สาย มีระยะทางการเดิน วิ่ง ปั่น รวมกันแล้วกว่า 6,000 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่ยาวไกล อันสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของพี่น้องพสกนิกรคนไทย ที่มีใจมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจ เดิน วิ่ง ปั่น ข้ามดิน ข้ามน้ำ ข้ามผืนทะเล ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย มีแสงแดดความร้อน ที่สาดส่องลงมาในทุกเส้นทางแต่กระนั้น ถึงแม้ “ความร้อนที่อาจเป็นอุปสรรค….แต่ก็ยังต้องแพ้ความรักที่คนไทยมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ที่พี่น้องประชาชนทุกคนต่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพื่อมุ่งหน้าส่งต่อผืนธงตราสัญลักษณ์ฯ เครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” นายสุทธิพงษ์ ฯ กล่าวในช่วงต้น

นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ยังเป็นพื้นที่แห่งการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีของพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัด ทุกภูมิภาค ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับรู้รับทราบและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด พร้อมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นการปฏิบัติบูชา โดยการทำกิจกรรมแห่งความดีให้กับประชาชนทุกคนได้มีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม รวมไปถึงการจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่แต่ละจังหวัดได้ผสมผสานความงดงามอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทุกภูมิภาคเอาไว้ภายในพิธีได้อย่างลงตัว พร้อมส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับอำเภอ จังหวัด ข้างเคียงที่เป็นจังหวัดเป้าหมายลำดับถัดไป อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ณ บริเวณรอยต่อของแต่ละเส้นทางเดิน วิ่ง ปั่น ทั้ง 10 เส้นทาง โดยแต่ละจังหวัดทั้งจังหวัดต้นทาง และจังหวัดรอยต่อต่าง ๆ รวม 10 สาย จะนำธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่ได้รับมอบส่งต่อให้กับจังหวัดถัดไป

สำหรับเส้นทางของการเดิน วิ่ง ปั่น แต่ละสาย ความเคลื่อนไหวล่าสุดในวันนี้จะพบว่า สาย 1 จังหวัดลำปาง ส่งมอบให้ จังหวัดตาก : สถานที่ส่งมอบธง อบต. วังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สาย 2 จังหวัดแพร่ ส่งมอบให้ จังหวัดอุตรดิตถ์ : สถานที่ส่งมอบธง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สาย 3 จังหวัดเลย ส่งมอบให้ จังหวัดขอนแก่น : สถานที่ส่งมอบธง อบต.นาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สาย 4 จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งมอบให้ จังหวัดมหาสารคาม : สถานที่ส่งมอบธง วัดท่างาม ตําบลห้วยแอ่ง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สาย 5 จังหวัดสุรินทร์ : ช่วงเช้า จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (สวนใหม่) ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ และช่วงเย็น จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารโดมการกีฬาแห่งประเทศไทย ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สาย 6 จังหวัดปทุมธานี : จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น กิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จัดนิทรรศการและฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สาย 7 จังหวัดฉะเชิงเทรา : จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น กิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จัดนิทรรศการและฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา สาย 8 จังหวัดพัทลุง : จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น กิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จัดนิทรรศการและฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สาย 9 จังหวัดระนอง ส่งมอบให้ จังหวัดชุมพร : สถานที่ส่งมอบธง บริเวณสามแยกทางเข้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สาย 10 จังหวัดนนทบุรี : เคลื่อนขบวนธงไปจัดตั้งไว้ยัง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง เพื่อจัดเตรียมขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ สำหรับเคลื่อนขบวนไปยังอำเภอถัดไป ซึ่งขณะนี้ ทุกจังหวัดที่จะรับช่วงต่อได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีฯ และพร้อมให้การต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

“การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นความตั้งใจของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ร่วมส่งกำลังใจผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งมาให้กำลังใจตลอดเส้นทาง และที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศได้ร่วมแรงแข็งขันร้อยรวมดวงใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือ พี่น้องประชาชนที่มีความปรารถนาตั้งใจอยากจะสนับสนุนอาหาร อาหารว่าง หรือ น้ำดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัด สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือ แจ้งที่ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเชิญชวนในช่วงท้าย

Leave a Reply