‘พระสังฆราช’ทรงเจริญจิตภาวนาพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางถวายเนตรประจำพระชนมวาร

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงจุดเทียนชัยและทรงเจริญจิตภาวนา ในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางถวายเนตร จำลองพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยนำเอาเค้าโครงจากพระพุทธอังคีรส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยประทับยืนบนอาสนบัลลังก์ที่ด้านหน้ามีอักษรย่อพระนาม “ออป” ประดิษฐานอยู่ โอกาสนี้ โปรดให้ พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ดับเทียนชัยเมื่อเสร็จพิธี

พระพุทธรูปประจำพระชนมวารนี้ คณะศิษยานุศิษย์ภายใต้การนำของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)กระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอประทานพระอนุญาตจัดสร้างขึ้นจำนวน 99 องค์ เพื่อมอบแก่ผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในศุภวารสมโภช 150 ปีพระอาราม 22 มกราคม 2563

Leave a Reply