‘บวรศักดิ์ ‘นำบวชพระแดนพุทธภูมิถวายสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 30 พ.ย.2561 มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม จัดโครงการอุปสมบทพระภิกษุถวายเป็นพระกุศลแก่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 94 คน นำโดยนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาถึงสถานที่ทำพิธีและประดับอาสนะ ประทานพระโอวาท และทรงปลงผม รวมทั้งพระราชทานไตรจีวร แก่ผู้สมัครบรรพชาอุปสมบททุกคน จากนั้นพระภิกษุโกนผมให้ผู้สมัคร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองนาค และถวายเครื่องไทยธรรม ที่วัดราชบพิธสถิตมหาศรีมาราม ราชวรมหาวิหาร

หลังจากนั้นวันที่ 1 ธ.ค.2561 ผู้สมัครบรรพชาอุปสมบทจำนวน 94 คน ได้เดินทางไปกระทำพิธีบรรพชาอุปสมบท ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย พร้อมทั้งจาริกไปยังสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-8 ธ.ค.61

Cr.https://www.voicetv.co.th/read/H1_qaQzkN?fbclid=IwAR24pnHlS9mClpo2oxWHQoUQRyN_ep7xyqrD12n1ajREKuiIEDJYpJJJUDI

Leave a Reply