พระพรหมโมลีเปิดโครงการยกระดับประสิทธิภาพครูสอนบาลี

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับประสิทธิภาพครูสอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีนายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กล่าวถวายรายงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยครูสอนวิชาภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวน 84 รูป/คน ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม 2561 ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

Cr.เพจกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

Leave a Reply