สมาพันธ์ชาวพุทธฯ ยื่น กมธ.ปปช.สภาฯ ขอสอบสำนักงานพุทธ “กรณีถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป”

          วันที่ 3 ต.ค. 64   เช้านี้  นายกรณ์  มีดี  เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย และหัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม พร้อมด้วยคณะ เข้ายื่นเอกสารต่อ พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส  ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ให้มีการตรวจสอบเอกสารจากสำนักพุทธฯ ว่า ในการยื่นถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป ได้ดำเนินการตามกฎหมายและกฎมหาเถรสมาคมถูกต้องครบถ้วนตามที่แถลงข่าวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม จริงหรือไม่

       ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 เจ้าคณะจังหวัด มีสถานะเป็นเจ้าพนักงาน กฎหมายจึงคุ้มครองท่าน และกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ข้อ 55 ระบุไว้ชัดเจนว่า การถอดถอนออกจากตำแหน่งนั้น จะทำได้ต่อเมื่อพระสังฆาธิการละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง ซึ่งเทียบเคียงกับเจ้าพนักงานทั่วไป ว่าทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2563 ) ข้อ3 (1) ระบุว่า การถอดถอนจากตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เมื่อได้ดำเนินการตามกฎมหาเถรสมาคมนี้แล้ว ให้เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาทุกกรณี

Leave a Reply