มหาจุฬา ฯ ป่วน ผู้บริหาร -คณาจารย์ ถูกลดค่าตอบแทน – เงินประจำตำแหน่งถ้วนหน้าเริ่ม 1 ตุลาคมนี้

 

        วันที่ 1 กันยายน 2564  วันนี้ในกลุ่มไลน์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจรป มีการแชร์เนื้อหาการประชุมสถานการณ์ด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ความว่า

       วันนี้ผมมีโอกาสเข้าอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)  ได้รับทราบข้อมูลน่าวิตกบางอย่างที่อยากนำมาแชร์ครับ   ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ซึ่งเป็นหนึ่งที่ได้มาร่วมสังเกตการณ์การอบรมวันนี้ได้ชี้ให้เห็นผลกระทบทั่วไปรวมไปถึงงบประมาณปี2564ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลว่า

     เนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สะสมต่อเนื่องมา 2-3 ปีได้ส่งผลกระทบทำให้ผลประกอบการของมหาวิทยาลัยลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ยังดำเนินตามแผน งบประมาณที่ได้จากรัฐบาลก็ลดลงทุกปี สวนทางกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับต่าง ๆ ที่มีอยู่จำนวนมาก รวมไปถึงค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น มหาวิทยาลัยได้พยายามจัดสรรให้เป็นไปตามระเบียบมาทุกปี

      “มาปีนี้ มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยแบกรับภาระค่าใช้จ่ายตามระเบียบดังกล่าวมานั้นไม่ไหว ดังนั้น จึงขอปรับลดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับต่าง ๆ และค่าตำแหน่งทางวิชาการลงครึ่งหนึ่ง เช่น ผู้บริหารจาก 20,000 เหลือ 10000, ผศ. จาก 12,000 เหลือ 6,000, รศ.จาก 18,000 เหลือ  9,000  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2564 นี้เป็นต้น จนกว่าจะสถานการณ์ต่าง ๆ จะคลี่คลาย ปีนี้ใช้ตามนี้ไปก่อน ส่วนปีงบประมาณหน้า หากสถานการณ์ต่าง ๆ ยังไม่ดีขึ้น การปรับลดค่าตอบแทนอาจลามไปยังตำแหน่งงานต่าง ๆ ในสังกัด มจร ด้วย.”

     “ทีมงานเดอะบุ๊ด” ได้สอบถามผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยอมรับว่า ข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง

      “ตอนนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำลังมีปัญหาเรื่องด้านงบประมาณ จึงจำเป็นต้องรัดเข็มขัด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น แล้วจึงค่อยกลับมาสู่ภาวะปกติเหมือนเดิม จึงขอความร่วมมือผู้บริหารและคณาจารย์ในมาตรการดังกล่าวด้วย..”

       ในขณะทีมงานได้สอบถามความคิดเห็นของอาจารย์บางคนยอมรับว่า ตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องดูก่อนว่าระเบียบนี้เป็นคำสั่งชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบหรือไม่ หากไม่ชอบอาจจะต้องพึ่งกระบวนการทางกฎหมาย เพราะในสถานการณ์แบบนี้แม้จะยอมรับว่า มจร มีปัญหาเรื่องนี้ แต่หากรัฐบาลท่านจัดงบมาเต็มหน่วย จะตัดเงินประจำตำแหน่งออกไป ผู้บริหารจะต้องมีคำตอบที่ฟังได้ ไม่อย่างนั่น อาจสร้างความปั่นป่วน เสียขวัญให้คณาจารย์ บุคลากรต่าง ๆ ของ มจร  ได้..

Leave a Reply