“โฆสิต”ที่ปรึกษายธ.ประชุมขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่พศ.

วันที่ 27 มกราคม 2564 เพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความว่า เวลา 13.30 น. ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2565) ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมเข้าประชุมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ 2 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Leave a Reply