ฟัง ๓,๐๐๐ คน! พระเมธีวชิโรดม เทศน์ทอล์คที่ห้างเชียงใหม่

วันที่ ๕ ส.ค.๒๕๖๒ เพจ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้โพสต์ข้อความว่า พระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี) บรรยายธรรมและนำภาวนาในงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค” (สุขในธรรม) มหกรรมธรรมะระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ณ ห้องประชุมศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีพุทธศาสนิกชนกว่า ๓,๐๐๐ คน
เข้ามาร่วมฟังธรรมและฝึกจิตภาวนา

Leave a Reply