กรมการศาสนานำคณะจิตอาสาทั้ง ๕ ศาสนาร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่า

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ได้มอบหมายให้ นายมนัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา นำบุคลากรกรมการศาสนาและคณะจิตอาสาทั้ง ๕ ศาสนา ร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่า โดยการปลูกต้นไม้ และกำจัดวัชพืช ณ พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

Leave a Reply