Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924
ปลัดกระทรวงมหาดไทยชื่นชม "อาสาจราจรตัวน้อย" ศูนย์เด็กเล็กป่าสักลำพูน ปลูกผักกินเองบนที่ว่างสร้างอาหาร - TheBuddh.com

ปลัดกระทรวงมหาดไทยชื่นชม “อาสาจราจรตัวน้อย” ศูนย์เด็กเล็กป่าสักลำพูน ปลูกผักกินเองบนที่ว่างสร้างอาหาร

ปลัดกระทรวงมหาดไทยจับมือนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทย นำแม่บ้านมหาดไทย 17 จังหวัดภาคเหนือเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก จังหวัดลำพูน ชื่นชมการสาธิต “อาสาจราจรตัวน้อย” พร้อมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการขับเคลื่อนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็ก ๆ และครอบครัวอย่างยั่งยืน

วันนี้ (13 ม.ค. 2566) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้แก่ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นางปวีณ์ริศา เกิดสม นางวรุดา รัตนสุคนธ์ และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางสุจิตรา ศรีนาม นางนฤมล ล้อมทอง ที่ปรึกษานายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ และภาคีเครือข่าย จำนวน 350 คน เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก ในโอกาสการประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางดวงกมล ยิ้มละมัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ร่วมรับชมการแสดงสาธิตหนูน้อยจราจร ที่ประกอบด้วย 2 การแสดงที่น่าสนใจ ได้แก่ การสาธิตการโบกให้สัญญาณจราจรและการขับขี่ถูกกฎ ปลอดภัย สวมใส่หมวกนิรภัย ด้วยจักรยานขาไถ ซึ่งการสาธิตดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยทางจราจรแก่นักเรียน ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 เพื่อปลูกจิตสำนึกและวินัยจราจรที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและภูมิคุ้มกันที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับจราจรอันส่งผลให้ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยในปี 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้สร้างอาสาจราจรตัวน้อย (อายุระหว่าง 3 – 5 ขวบ) จำนวน 31 คน ทำหน้าที่จิตอาสาสลับกันปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทำให้ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยทางท้องถนนให้กับเด็กเล็กได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีถึง 2 ครั้ง และภายหลังเสร็จสิ้นการสาธิตฯ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนด้านรายได้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นทุนทรัพย์ที่สามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษา

และได้เยี่ยมชมพร้อมให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และโครงการที่ว่างสร้างอาหาร ปลูกผักสวนครัว ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” มาดำเนินการขยายผลในพื้นที่ โดยพบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว ส่งผลให้เด็กๆ และคุณครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีผักที่ปลอดภัยประกอบอาหาร ยกตัวอย่างเช่น พริก กระเพรา มะเขือม่วงต้นยอ มะละกอโปร่งฟ้า ชะอม ถั่วฝักยาว กะหล่ำปลี มะม่วง มะนาว ผักชี ขึ้นฉ่าย ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง กระชาย ตะไคร้ สะระแหน่ แมงลัก ชะพลู และเห็ด เป็นต้น และในช่วงท้ายได้มอบตุ๊กตาและเลี้ยงไอศกรีมนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 อีกด้วย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทยทั้งจากส่วนกลาง และ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้มาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนของเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน อันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) นโยบายรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ทั้งการดูแลสุขอนามัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งนับว่าเป็นต้นแบบของการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่เกิดความยั่งยืน เพราะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่ดี เคารพกฎกติกาจราจร และเมื่อเด็ก ๆ เติบโตขึ้น ก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของจังหวัดลำพูน ของประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังได้มีการน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ปลูกพืชผักสวนครัว มากกว่า 20 ชนิด และยังให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีของโลก ด้วยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และใช้งานจริง อันจะส่งผลให้เกิดการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ ได้ให้คำแนะนำกับเทศบาลตำบลป่าสัก ในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพิ่มเติม เพื่อทดแทนบ่อขยะเปียก เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น รวมทั้งให้คำแนะนำในการพิจารณาดำเนินการโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อให้เกิดพื้นที่ในการเรียนรู้ บ่มเพาะทักษะการใช้ชีวิตให้กับเด็ก ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กในชุมชน อันจะเสริมสร้างการพัฒนาคนตามช่วงวัย และความรู้รักสามัคคี ความมีน้ำใจไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อไป

พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 บนพื้นที่ 4 ไร่ 74 ตารางวา โดยมีอาคารสำหรับประกอบการเรียนการสอนจำนวนทั้งสิ้น 4 อาคาร โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งนี้ ได้เน้นส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็กวัยตั้งแต่ 2 ถึง 6 ขวบ ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาและความสามารถตามแต่ละวัย โดยจุดเน้นสำคัญ คือ ให้เด็กได้ทำกิจกรรมอย่างมีความสุข เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งต่อยอดขยายผลหลักสูตรการศึกษาของเด็กก่อนปฐมวัยและปฐมวัยตามมาตรฐานให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบัน หนึ่งในนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คือ การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่เติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะ ที่ได้เน้นให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างไม่มีเงื่อนไข ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

Leave a Reply


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to save temporary file for atomic writing. in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:35 Stack trace: #0 /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/thebuddh/...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 35