Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924
เปิดไทม์ไลน์ :โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ 2 ปีกว่า มีอะไรคืบหน้าบ้าง?? - TheBuddh.com

เปิดไทม์ไลน์ :โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ 2 ปีกว่า มีอะไรคืบหน้าบ้าง??

วันที่ 15 ต.ค.  64   เวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ครั้งที่ 1 /2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom) โดยมี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 สำหรับความเป็นมาของโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ เริ่มจากเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ โดยที่ ประชุมมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา บูรณาการร่วมกับมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ โดยใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐเป็นต้นฉบับในการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และขอให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการในการดำเนินโครงการในนามรัฐบาล

 ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบตามที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เสนอโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย และประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญและศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทย และเพื่อเป็นการเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก รวมทั้งเห็นชอบตั้งแต่คณะกรรมการอำนวยการจัดทำโครงการฯ โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา มหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 น. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ  จำนวน 2 คณะ คือ

1.คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษโดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ

2.คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานกรรมการ

    และทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะขอให้ทางสำนักงานองคมนตรีนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯต่อไป เรื่องดังกล่าวมีมติ ครม.มาแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน  2562 ซึ่งครม.ได้เห็นชอบหลักการโครงการดังกล่าวในนามรัฐบาล โดยให้มีการบูรณการร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมมหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนา (พศ.) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย และทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก โดยรัฐบาลจะเน้นการเผยแพร่และสืบทอดพระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกด้วยพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษต่อไป

หากนับเวลาตั้งแต่ วันที่  11 มิถุนายน  2562 เป็นต้นมาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ รวมแล้ว 2 ปีกว่า การดำเนินงานโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ  มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ยังไม่เห็นผลงานอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งคงต้องรอคำชี้แจงจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นลำดับสืบต่อไป..

Leave a Reply


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924