วัดลาดปลาเค้า “เป็นสะพานบุญ” ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

           วันที่ 30 พ.ค. 2564  พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.๙ เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า เจ้าคณะเขตลาดพร้าว ได้มอบถุงข้าวสารและอาหารแห้งให้ ดร.ณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการฯ พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สภาฯ และประธานชมรมสามมิตรสัมพันธวงศ์  เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยและประชาชนผู้รับความเดือดร้อนจากภัยโควิด19 และนำไปช่วยเหลือและสนับสนุนงานการให้วัคซีนที่วัดไตรมิตรวิทยาราม ต่อไป

            พระมหาเขมานันท์ กล่าวว่า  อาตมาได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนโดยแจกข้าวปลาอาหาร โดยเฉพาะข้าวสารและอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือชุมชน ตอนแรกก็คิดว่าจะทำเล็กๆ แต่ด้วยแรงศรัทธาจากสาธุชน ก็ทำให้มีผู้บริจาคมากขึ้น จากมอบให้ประชาชนในพื้นที่ ก็มีมากพอที่จะมอบให้ประชาชนนอกพื้นที่ ทำให้ถึงขณะนี้ มอบข้าวสารไปแล้วกว่าหมื่นถุงแล้ว หากจะถามว่าเหนื่อยไหมก็ต้องตอบว่าเหนื่อยมาก เพราะทั้งรับทั้งแจก แต่ก็ปลื้มปีติในบุญ อีกทั้งวัดก็ได้ช่วยเหลือทั้งประชาชนทั่วไปและช่วยเหลือประชาชนที่มาช่วยเหลืองานวัด ที่ขาดรายได้ การช่วยวัดวัดก็ช่วยเหลือเป็นปัจจัยตามความเหมาะสม ยิ่งให้ก็ยิ่งมีผู้สนับสนุน อย่างเมื่อวานนี้ บริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ได้ถวายถุงยังชีพจำนวน 800 ชุด ให้วัดลาดปลาเค้า เพื่อคืนกำไรให้สังคม และเป็นการช่วยเหลือประชาชนในยามลำบาก ทางวัดก็รีบกระจายลงสู่ชุมชนลงไปมอบให้ชาวบ้านท่ามกลางสายฝนทันที ซึ่งโครงการ “ธารน้ำใจ มอบความห่วงใยถึงหน้าบ้าน” ของวัดลาดปลาเค้า เพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ และตนหวังว่าโครงการนี้จะเป็นยุ้งฉางของชาวบ้านและเป็นนาบุญของผู้ใจบุญ

          ในขณะที่ ดร.ณพลเดช    มณีลังกา  กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนขออนุโมทนากับวัดลาดปลาเค้า จากประวัติศาสตร์พระสงฆ์และพุทธศาสนา ได้มีบทบาทยามประเทศชาติอยู่ในภัยสงคราม รวมถึงยุคข้าวยากหมากแพง จะเห็นได้ว่าแม้เพียงวัดลาดปลาเค้าวัดเดียว โดยมีพระสงฆ์ที่เป็นผู้นำอย่างพระมหาเขมานันท์ ทุ่มเทอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและประชาชน เราก็สามารถคืนความสุขและรอยยิ้มให้กับประชาชนที่สิ้นหวังและยังมืดมนต่ออนาคตที่ยังมองไม่ออกว่าประเทศจะเดินไปในทิศทางไหน หากทุกวัดทุกศาสนาช่วยกันคนละไม้คนละมือ ที่จะมีส่วนร่วมในการให้การช่วยเหลืออย่างด้วยวิธีการแบบวัดลาดปลาเค้า หรือวิธีการอื่นๆ ที่สามารถจะกระทำได้ ประเทศชาติก็จะสามารถรอดไปได้ ด้วยการมีพระสงฆ์ที่เป็นตัวกลางให้การช่วยเหลือจากผู้ที่มีทรัพย์สู่ผู้ที่ขาดทรัพย์ สิ่งนี้จะเป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่ายามประเทศมีภัยก็มีพระสงฆ์ เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือ นี้จึงเป็นที่มาของเสาหลักของชาติคือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ที่ประคองกันเป็นสามเสาหลักเพื่อให้ประเทศปักหลักอยู่ได้

Leave a Reply