“ว่าที่ดร.กนกวรรณ” นิมนต์ “พระเมธีวชิโรดม” บรรยายโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์

ครูโอ๊ะ กราบนมัสการ “พระเมธีวชิโรดม” วิทยากรบรรยาย “คุณธรรมสร้างสุข สำหรับครูสู่ผู้เรียน” โครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กราบนมัสการพร้อมถวายสังฆทานแก่ “พระเมธีวชิโรดม” วิทยากรบรรยาย หลักสูตรที่ 1 “คุณธรรมสร้างสุข สำหรับครูสู่ผู้เรียน” ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวน Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอน้อมกราบนมัสการ พระเมธีวชิโรดม ซึ่งทั่วโลกและชาวไทย รู้จักในนาม ท่าน ว.วชิรเมธี ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ที่รับเชิญเป็นวิทยากร ครูโอ๊ะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ และขอสวัสดีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พี่น้องกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ที่สำคัญเราได้เห็นศักยภาพและความสำเร็จในการอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 เป็นการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวน Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ที่ดียิ่ง ซึ่งการอบรมจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการจัดการอบรมออนไลน์ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับความสนใจและมีส่วนร่วมเข้าอบรม จากทั้งพี่น้องชาวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และผู้สนใจจากกระทรวงอื่น ๆ ตลอดจนเยาวชนและประชาชน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี จึงถือว่า ศธ. ประสบความสำเร็จ

“ครูโอ๊ะ เชื่อมั่นว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน จะรับความรู้ มุมมอง ทัศนคติ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จากวิทยากรผู้ทรงคุณค่า ท่าน ว.วชิรเมธี พระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักบรรยายธรรม ที่จะมาถ่ายทอดหลักคุณธรรมสร้างสุข สำหรับครูสู่ผู้เรียน ซึ่งในเบื้องหน้าของครูโอ๊ะ มีหนังสือเล่มใหม่ “ชุบชูใจในยามวิกฤติ” ผลงานเขียนของพระเมธีวชิโรดม ที่ได้บรรจงเขียนขึ้นมาได้อย่างดีเยี่ยม สิ่งที่สำคัญที่สุด คือต้องฝากให้ทุกท่านนำไปประยุกต์ใช้ ในฐานะที่เป็นครู เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างระบบการศึกษาไปด้วยกัน เพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้เข้ารับการอบรม และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งมีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และห้องสมุดประชาชน อยู่ทั่วประเทศ สามารถเข้าไปเป็นสมาชิกได้ เพราะจะมีงานเขียนของท่าน ว.วชิรเมธี เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมมาก ดังนั้นจะพยายามผลักดันให้การเผยแพร่หนังสือเข้าสู่ระบบ e-Library เพิ่มมากขึ้น เพื่อก่อประโยชน์สูงสุด และเป็นการส่งเสริมการอ่านในสามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นกศน.เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง” รมช.ศึกษาธิการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้นางกนกวรรณกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยอยู่ในช่วงของการทำดุษฎีนิพนธ์

Leave a Reply