ดร.หลวงพ่อแดงร่วมคิกออฟ! พุทธเกษตรสู้ภัยโควิด-19 ภายใต้แผน 90 วัน”ปลูกผักสวนครัว”

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางไปยังวัดอินทาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่โรงทานที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 เป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชน รวมถึงชุมชนที่เดือดร้อนบริเวณรอบ ๆ วัด

พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ (หลวงพ่อแดง นันทิโย,ดร.) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ให้กับผู้ใหญ่บ้าน และร่วมแจกข้าวสาร อาหารแห้งให้แก่ประชาชน

จากนั้นร่วมทำกิจกรรม kick off โครงการพุทธเกษตร สู้วิกฤต COVID – 19 ปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยจะให้ประชาชนได้นำผักที่ปลูกไปใช้ประกอบอาหาร ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาเอง ได้นำเอาโครงการนี้ไปต่อยอดที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เช่นกัน ทั้งนี้ได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแล้ว โดยจะใช้ชื่อ กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีเกษตร โดยให้บุคลากรแต่ละกองภายในหน่วยงาน ปลูกผักที่ไม่ซ้ำชนิดกัน เพื่อมาแลกเปลี่ยนกัน เป็นการสร้างความสามัคคี และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

Cr.เพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply