สาธุ!'บิ๊กตู่'ยันยึด'พระไตรปิฎก'ปกครองประเทศ

สาธุ!’บิ๊กตู่’ยันยึด’พระไตรปิฎก’ปกครองประเทศ โยงอย่าบิดเบือนประเด็นเศรษฐกิจ วธ.นำคณะเข้าพบประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 มกราคม ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณโถงกลางตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมของกระทรวงต่างๆ โดยเฉพาะนิทรรศการและพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม

โอกาสนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร มูลนิธิครอบครัวพอเพียง นำนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม นิทรรศการและพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนนี้ เป็นประโยชน์ให้ชาวพุทธศาสนิกชนเข้าถึงบทบัญญัติได้อย่างแท้จริง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของบทบัญญัติคำสอนยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ขอให้มีการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้อ่าน ได้ศึกษา

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ก็ใช้หลักธรรมปกครองประเทศ ดังนั้นเรื่องของเศรษฐกิจอย่าให้ใครมาบิดเบือน รัฐบาลต้องดูแลทั้งหมด จะแจกอย่างเดียวก็ไม่ได้ รัฐบาลต้องดูแลประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า ภาคอุตสาหกรรม ข้าราชการก็ต้องทำงานเพื่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะได้กุศลตาม ประเทศไทยมี 3 เสาหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหาษัตริย์ ขณะที่เรื่องของพระไตรปิฎกพูดถึงองคุลีมาลยังกลับใจ

สำหรับหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน เป็นผลงานสำคัญของอาจารย์ สุชีพ และนับเป็นพระไตรปิฎกย่อฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของโลกด้วย เป็นการย่อในลักษณะถอดความของพระไตรปิฎกบาลี 45 เล่ม ให้เป็นหนังสือภาษาไทยเพียงเล่มเดียว โดยประมวลไว้ซึ่งเนื้อความหรือสาระของพระไตรปิฎกทั้ง 45 เล่ม อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยถ้อยคำสำนวนที่คนทั่วไปสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้แพร่หลายไปสู่ประชาชน ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องพระไตรปิฎกอย่างสะดวกและทั่วถึงตามที่อาจารย์สุชีพได้ตั้งใจไว้ เพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาและสันติสุขของชาติ

Leave a Reply