‘อธิการบดีมจร’ต้อนรับ’มส.-รมต.เมียนมา’เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

วันที่ 1 ม.ค.2561 เวลา 13.30 น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวถวายการต้อนรับและขอบคุณรองประธานมหาเถรสมาคม พร้อมคณะมหาเถรสมาคมสหภาพเมียนมา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม อธิบดีกรมศาสนา ดร.คิ่น ฉ่วย และคณะที่เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมถวายการต้อนรับ

Leave a Reply