อธิการบดี มมร.มอบถุงยังชีพแก่นักศึกษา พร้อมเร่งฉีดวัคซีนให้ครบทุกรูป/คน

      วันที่ 3 ส.ค. 64   เมื่อวานนี้ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระเทพวัชรเมธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) นำคณะผู้บริหารมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือนักศึกษาที่อาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังจะเร่งประสานงานให้นักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกรูป/คน ซึ่งขณะนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 60% ส่วนในกรณีลดค่าเล่าเรียนนั้น เมื่อมีข้อสรุปที่ชัดเจนทางมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

 

Leave a Reply