วัยโจ๋มะกันเปลี่ยนไป!เข้าวัดศึกษาพุทธฝึกสมาธิ

1,748 Views

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพจ Ruangrit Thaithae ได้โพสต์ข้อความว่า Buddhism is the way of life for the Thai people. วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เล่าเรื่องวัดไทยฯ ดี.ซี. และบรรยายพระพุทธศาสนาเบื้องต้นแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกรด ๑๑ จากโรงเรียน River Hill High School (กลุ่มที่ ๒) ที่มาศึกษาพระพุทธศาสนา และได้เปิดโอกาสให้นักเรียนถามปัญหาต่างๆ ที่นักเรียนสนใจก่อนจะให้นักเรียนฝึกนั่งสมาธิพร้อมทั้งได้แจกหนังสือ The History of Wat Thai Washington, D.C., and Its Role in the Community และของที่ระลึกจากเมืองไทยให้ก่อนนักเรียนเดินทางกลับ ขออนุโมทนาคุณครูเจมส์และเพื่อนๆ พร้อมทั้งโรงเรียน River Hill High School ที่ได้นำนักเรียนมาเยี่ยมชมวัดไทยฯ ดี.ซี. และศึกษาพระพุทธศาสนาติดต่อกันมาหลายปี

Leave a Reply