เล็งมอบรางวัลสันติภาพโลก2019แก่’ซูจี-หลานเนลสัน’

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน Stockholm world peace internationa conferenceหรือประชุมสันติภาพโลก 2019 ที่สตอกโฮล์มซิตี้ฮอลล์ ซึ่งมีผู้แทนจากองค์กรเพื่อสันติภาพจากประเทศสวีเดน ญี่ปุ่น ไทย และอีกหลายประเทศ โดยมีมติเลือกอาตมาเป็นประธานในการจัดประชุมและลงนามเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลก

พร้อมกันนี้ได้เห็นชอบ 1.กำหนดยืนยันวันจัดประชุมและมอบรางวัลในวันที่ 30 มิ.ย.2562 2.พิจารณาและเสนอรายชื่อผู้ที่ควรได้รับรางวัลจากทั่วโลก 10 ราย 3.สรุปแก้ไขกำหนดการจัดประชุมวันที่ 29-30 มิ.ย.- 2 ก.ค.2562 และ 4.การเชิญวิทยากร

คณะกรรมการจัดงานได้พิจารณาผู้ที่ทำงานด้านสันติภาพและการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จากทั่วโลก ที่ควรได้รับรางวัลเช่น อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศสวีเดน เช่น Jan Eliason และ Rolf Ekeus ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานกับสหภาพยุโรปและมีบทบาทในสหประชาชาติ และมีนายมันดลา แมนเดลา หลานชายของนายเนลสัน แมนเดลา อดีตผู้นำแอฟริกาใต้

และประเทศไทยที่ถูกเสนอชื่อคือพระพรหมบัณฑิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และพระมหวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย จ.เชียงราย ร่วมทั้งนางอองซาน ซูจี มนตรีแห่งรัฐของประเทศเมียนมา รวมทั้งผู้ที่เคยได้รัรับโนเบลจากบังกลาเทศ และนอกนั้นมีผู้นำองค์กรศาสนาคริสต์ อิสลามที่ถูกการเสนอชื่อ

“และยังเปิดโอกาสให้มีการเสนอชื่อผู้ควรได้รับรางวัลเพิ่มภายในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งจะเป็นวันคัดเลือกรอบสุดสุดท้ายในการประชุมนัดสุดท้าย สามารถขอกำหนการแจ้งชื่อเข้าประชุมหรือเสนอชื่อบุญคคลควรได้รับรางวัล ที่เมล [email protected] หรือไอดีไลน์ abc2561″พระวิเทศปุญญาภรณ์ กล่าว

Leave a Reply