หลวงปู่ทองขึ้นกรรมฐานแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 25ที่แคมป์สน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่หอประชุมพร รัตนสุวรรณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.เขาค้อ​ จ.เพชรบูรณ์ พระพรหมมงคล,วิ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานของประเทศไทย เป็นประธานพระวิปัสสนาจารย์ ขึ้นกรรมฐานให้โอวาทธรรมนำปฏิบัติกรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4

แก่พระผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 ภาควิปัสสนากรรมฐาน 1 เดือน โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ​ มจร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ กล่าวถวายรายงาน พร้อมด้วยคณะพระวิปัสสนาจารย์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่​ ถวายการต้อนรับและเข้าร่วมปฎิบัติธรรม​

Leave a Reply